อัปเดทข่าวสาร

การประชุมเตรียมพร้อมการแข่งขันกีฬา Esport ROV
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 30.613 อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและ Garena ประเทศไทย ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา Esport ROV เนื่องในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" โดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ที่จะถึงนี้

การอบรมมารยาทไทย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วังอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 60.606 อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมมารยาทไทย สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

การตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ(ห้อง 613) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2561
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม เสรี หร่ายเจริญ(ห้อง 613) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

การอบรมเพื่อทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา เพื่อทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification

กิจกรรม Esport ROV UBRUxTrue การแข่งขัน ROV เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัททรู คอปอเรชัน ได้จัดการแข่งขัน ROV ในกิจกรรม Esport ROV UBRUxTrue เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อแข่งขันเป็นจำนวนมาก

การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue
วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณาจารย์และบุคกรคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในฐานะกรรมการ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ทางคณะจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจจะลงแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://www.facebook.com/eSportUBRU/

การประชุมเพื่อจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้ ทางคณะจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจจะลงแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์