อัปเดทข่าวสาร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 12-13 ตุลามคม 2559 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ โดย รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและต้องรับคณะกรรมการ ในครั้งนี้

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น ห้อง 30.613 ค่ะ

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 - 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่เต็มกระบวนพิธี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 4,992 คน

เชิญร่วมงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 The 2nd National conference on Industrial Technology and Engineering (NCITE 2016) “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยมีปาฐกถาพิเศษจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกวิศวกรรมสถานแห่งชาติประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

อ๋อมแอ๋ม ลำกลอน ๒.๒ ล้านวิว
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวละมัย แสงทอง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ อดีตเฟรชชี่เกิร์ล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี ๒๐๑๔ ได้โพสต์คลิปวีดิโอ ความยาวประมาณ ๔.๔๕ นาที ในเฟซบุ๊คของตนเอง ที่ชื่อว่า อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง ระบุข้อความว่า "จะอนุรักษ์ไว้ ของดีอีสาน หมอลำกลอน ลำยังไม่ค่อยเก่งค่ะ แต่จะพยายาม ศิษย์แม่กองมี มาลัยทอง” ล่าสุดหลังจากที่คลิปเผยแพร่ไปไม่กี่วัน ก็มียอดวิวสูงถึง ๒.๒ ล้านครั้งแล้ว และได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมาก ที่สามารถเซิ้งและร้องหมอลำกลอนคู่กับเสียงแคนได้อย่างสวยงามและสนุกสนาน ในโอกาสนี้สามารถให้กำลังใจ และรับชมการลำกลอนได้ที่ เฟซบุ๊ค "อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง" หรือทางสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ

เยาวชนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ OTOP จ.อุบลราชธานี โดยมี นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลให้แก่เยาวชนดีเด่น ซึ่งในปีนี้ นายเสกสรร บุตรบิล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบสอนเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
คณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบสอนเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
1.อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
2.อาจารย์ธเนศ ศรพรหม สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โครงการ ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจพี่น้องมัลติฯ ปี 6
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โครงการ "ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจพี่น้องมัลติฯ ปี 6" ณ โรงเรียนบ้านหนองจอกพัฒนา อ.ลืออำนาจ ต.ดงบัง จ.อำนาจเจริญ ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559

เชิญร่วมงาน Marketing Academic Fairs
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรม "Marketing Academic Fairs" ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโกมุท และอาคารอินทนิล โดยมีการสัมมนาด้านการตลาด “Digital Marketing” การประกวดนักขายมืออาชีพ ระดับมัธยม - ปวช. การประกวดคลิปการขายสินค้า ระดับ ปวส. และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจร่วมชมกิจกรรม และการประชันการตลาดสุดเก่งอย่างสนุกสนาน

เชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี
เชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการ “ราชภัฏอุบลราชธานี วิ่งมินิ-มาราธอน” ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางถนนราชธานี – ถนน ชยางกูร – ถนนเลี่ยงเมือง – ถ.แจ้งสนิท ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง เวลา 04.30 น. และปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ณ บริเวณประตู 1
ในโอกาสนี้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมลงทะเบียนวิ่งมินิมาราธอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ต้องการเสื้อที่ระลึก ราคาตัวละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 8 ตุลาคม 2559 โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1029 และ 1173 หรือมือถือ 08-3743-8899