อัปเดทข่าวสาร

การปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกประสบการณ์วิชาชีพ
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง ประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โอกาสดีๆ มาแล้ว! ไปรษณีย์ไทย ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้-8ธ.ค.59
ด่วน! ไปรษณีย์ไทย ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา  เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คัดเลือก ผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก สามารถเดินทางออกตรวจสอบหน่วยงาน/ที่ทำการ และฝ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ โดยจะไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ  รายละเอียดประกาศ :: ไฟล์แนบ วิทยาศาสตร์ การกีฬา รายละเอียดประกาศ :: ไฟล์แนบ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  รายละเอียดประกาศ :: ไฟล์แนบ คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  รายละเอียดประกาศ :: ไฟล์แนบ คุณวุฒิปริญาตรีนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบและใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รายละเอียดประกาศ :: ไฟล์แนบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการช่าง สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto Cad และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุและแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์ งานด้านก่อสร้างได้เป็นอย่างดี รายละเอียดประกาศ :: ไฟล์แนบ อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id33360.html

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 15 พฤษจิกายน 2559 ณ ห้องโถงคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 9-10 พฤษจิการยน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวรายงานต่อประธานและกล่าวต้อนรับวิทยากร

บัวอุบล ฉบับวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
บัวอุบล ฉบับวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ http://www.ubru.ac.th/boua/boua/59/november%2059.pdf

การประชุมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 613 อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีน้อมรำลึกในพระมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากรณ์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

เชิญร่วมลงนามถวายอาลัย
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามถวายอาลัย และแจกริบบิ้นไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ รับรอง 1 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร 7 วัน
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจะจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (7 วัน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559, พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559, พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (7 วัน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ พุทธสถาน ลานธรรม ซึ่งจะมีพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา 9 นาที เพื่อถวายสักการะ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช