อัปเดทข่าวสาร

การประกวด freshy boy&girl มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2016
การประกวด freshy boy&girl มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2016 ณ หอประชุมไพรพะยอม ผลการประกวด ที่1 คณะครุศาสตร์ ที่2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่3 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
Credit : Nakee parawet
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การจัดอบรม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์
วันนี้(วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้อาจารย์บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๓๐.๒๐๙ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กีฬาสีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 12-15 กันยายน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัด กิจกรรมกีฬาสีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจาย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่นักกีฬา กิจกรรมครั้งนี้ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลงแข่งกิฬา อย่าสนุกสนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา (จำนวน ๑ อัตรา) สาขาวิชาประถมศึกษา
2. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา (จำนวน ๑ อัตรา) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป 2 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
<ดาวน์โหลด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเกษตรศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ในวันพุธที่ 14 กันายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.00 น.

เชิญร่วมโครงการธรรมยาตรา
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดโครงการ “ธรรมยาตรา เพื่อธรรมาศรม” เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย โดยอัญเชิญพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ประดิษฐาน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2559 โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตรเย็นหน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันดา เวลา 18.00 น. ของทุกวัน และในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. จะมีการสนทนาธรรมจากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในหัวข้อ “สตรีคือสติ” ในโอกาสนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมและชมนิทรรศการ ณ หอประชุมไพรพะยอม

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท
ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท

นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด สติกเกอร์ น้ำ
โครงการประกวด สติกเกอร์ น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ นางสาวดวงธิดา จันที นักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล ๆละ 500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท