อัปเดทข่าวสาร

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โครงการ ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจพี่น้องมัลติฯ ปี 6
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โครงการ "ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจพี่น้องมัลติฯ ปี 6" ณ โรงเรียนบ้านหนองจอกพัฒนา อ.ลืออำนาจ ต.ดงบัง จ.อำนาจเจริญ ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559

เชิญร่วมงาน Marketing Academic Fairs
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรม "Marketing Academic Fairs" ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโกมุท และอาคารอินทนิล โดยมีการสัมมนาด้านการตลาด “Digital Marketing” การประกวดนักขายมืออาชีพ ระดับมัธยม - ปวช. การประกวดคลิปการขายสินค้า ระดับ ปวส. และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจร่วมชมกิจกรรม และการประชันการตลาดสุดเก่งอย่างสนุกสนาน

เชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี
เชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการ “ราชภัฏอุบลราชธานี วิ่งมินิ-มาราธอน” ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางถนนราชธานี – ถนน ชยางกูร – ถนนเลี่ยงเมือง – ถ.แจ้งสนิท ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง เวลา 04.30 น. และปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ณ บริเวณประตู 1
ในโอกาสนี้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมลงทะเบียนวิ่งมินิมาราธอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ต้องการเสื้อที่ระลึก ราคาตัวละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 8 ตุลาคม 2559 โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1029 และ 1173 หรือมือถือ 08-3743-8899

การประกวด freshy boy&girl มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2016
การประกวด freshy boy&girl มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2016 ณ หอประชุมไพรพะยอม ผลการประกวด ที่1 คณะครุศาสตร์ ที่2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่3 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
Credit : Nakee parawet
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การจัดอบรม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์
วันนี้(วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้อาจารย์บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๓๐.๒๐๙ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กีฬาสีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 12-15 กันยายน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัด กิจกรรมกีฬาสีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจาย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่นักกีฬา กิจกรรมครั้งนี้ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลงแข่งกิฬา อย่าสนุกสนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา (จำนวน ๑ อัตรา) สาขาวิชาประถมศึกษา
2. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา (จำนวน ๑ อัตรา) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป 2 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
<ดาวน์โหลด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเกษตรศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ในวันพุธที่ 14 กันายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.00 น.