อัปเดทข่าวสาร

เชิญร่วมลงนามถวายอาลัย
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามถวายอาลัย และแจกริบบิ้นไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ รับรอง 1 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร 7 วัน
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจะจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (7 วัน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559, พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559, พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (7 วัน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ พุทธสถาน ลานธรรม ซึ่งจะมีพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา 9 นาที เพื่อถวายสักการะ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2559 และ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจะทรงกำหนดวันในการพระราชทานในภายหลัง พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เลื่อนกำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ออกไปก่อน หากมีข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-4535-2000 – 29 และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

พิธีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดพิธีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในโอกาสนี้ ได้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธี น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 12-13 ตุลามคม 2559 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ โดย รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและต้องรับคณะกรรมการ ในครั้งนี้

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น ห้อง 30.613 ค่ะ

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 - 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่เต็มกระบวนพิธี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 4,992 คน

เชิญร่วมงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 The 2nd National conference on Industrial Technology and Engineering (NCITE 2016) “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยมีปาฐกถาพิเศษจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกวิศวกรรมสถานแห่งชาติประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และคณาจารย์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

อ๋อมแอ๋ม ลำกลอน ๒.๒ ล้านวิว
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวละมัย แสงทอง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ อดีตเฟรชชี่เกิร์ล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี ๒๐๑๔ ได้โพสต์คลิปวีดิโอ ความยาวประมาณ ๔.๔๕ นาที ในเฟซบุ๊คของตนเอง ที่ชื่อว่า อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง ระบุข้อความว่า "จะอนุรักษ์ไว้ ของดีอีสาน หมอลำกลอน ลำยังไม่ค่อยเก่งค่ะ แต่จะพยายาม ศิษย์แม่กองมี มาลัยทอง” ล่าสุดหลังจากที่คลิปเผยแพร่ไปไม่กี่วัน ก็มียอดวิวสูงถึง ๒.๒ ล้านครั้งแล้ว และได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตจำนวนมาก ที่สามารถเซิ้งและร้องหมอลำกลอนคู่กับเสียงแคนได้อย่างสวยงามและสนุกสนาน ในโอกาสนี้สามารถให้กำลังใจ และรับชมการลำกลอนได้ที่ เฟซบุ๊ค "อ๋อมแอ๋ม ละมัยแสงทอง" หรือทางสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ