อัปเดทข่าวสาร

เยาวชนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ OTOP จ.อุบลราชธานี โดยมี นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลให้แก่เยาวชนดีเด่น ซึ่งในปีนี้ นายเสกสรร บุตรบิล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบสอนเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
คณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบสอนเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
1.อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
2.อาจารย์ธเนศ ศรพรหม สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โครงการ ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจพี่น้องมัลติฯ ปี 6
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โครงการ "ค่ายเติมฝัน ปันน้ำใจพี่น้องมัลติฯ ปี 6" ณ โรงเรียนบ้านหนองจอกพัฒนา อ.ลืออำนาจ ต.ดงบัง จ.อำนาจเจริญ ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559

เชิญร่วมงาน Marketing Academic Fairs
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรม "Marketing Academic Fairs" ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโกมุท และอาคารอินทนิล โดยมีการสัมมนาด้านการตลาด “Digital Marketing” การประกวดนักขายมืออาชีพ ระดับมัธยม - ปวช. การประกวดคลิปการขายสินค้า ระดับ ปวส. และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจร่วมชมกิจกรรม และการประชันการตลาดสุดเก่งอย่างสนุกสนาน

เชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี
เชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการ “ราชภัฏอุบลราชธานี วิ่งมินิ-มาราธอน” ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางถนนราชธานี – ถนน ชยางกูร – ถนนเลี่ยงเมือง – ถ.แจ้งสนิท ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง เวลา 04.30 น. และปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ณ บริเวณประตู 1
ในโอกาสนี้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมลงทะเบียนวิ่งมินิมาราธอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ต้องการเสื้อที่ระลึก ราคาตัวละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 8 ตุลาคม 2559 โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1029 และ 1173 หรือมือถือ 08-3743-8899

การประกวด freshy boy&girl มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2016
การประกวด freshy boy&girl มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2016 ณ หอประชุมไพรพะยอม ผลการประกวด ที่1 คณะครุศาสตร์ ที่2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่3 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
Credit : Nakee parawet
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การจัดอบรม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์
วันนี้(วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้อาจารย์บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๓๐.๒๐๙ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กีฬาสีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 12-15 กันยายน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัด กิจกรรมกีฬาสีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจาย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่นักกีฬา กิจกรรมครั้งนี้ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลงแข่งกิฬา อย่าสนุกสนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา (จำนวน ๑ อัตรา) สาขาวิชาประถมศึกษา
2. ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา (จำนวน ๑ อัตรา) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์