อัปเดทข่าวสาร

กิจกรรมแข่งขันเชียร์เอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแข่งเชียร์เอก แข่งขันเชียร์เอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2559 โดยมีคณาจารย์ เพื่อนๆนักศึกษาเข้าร่วมให้กำลังใจ ในการแข่งขันในครั้งนี้

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 29 สิงหาคม 2559
วันจันทร์ที่ 29-30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กล่าวเปิดงานและกว่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และขอขอบพระคุณสโมสรนักศึกษาในการกำกับดูแลและวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ
https://www.facebook.com/groups/129690717113938/permalink/1064041177012216/

การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยจัดขึ้น ณ กรมทหารราบที่ 6 จ.อุบลราชธานี

หลีดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ UBRUGAME 59
หลีดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #UBRUGAME 59

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ถวายสัตย์ปฏิญาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2559
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ถวายสัตย์ปฏิญาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2559

แนะนำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
แนะนำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

21 ส.ค. 59 สอบภาค ก. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.55 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบ จำนวนกว่า 14,000 คน เดินทางมาสอบ ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษา สำหรับผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ในช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. เวลา 12.00 – 14.00 น. และเวลา 16.00 – 17.00 น. อาจทำให้การจราจรติดขัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขออภัย มา ณ โอกาสนี้

อบรมการใช้งาน English Discoveries และ Placement Test
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งาน English Discoveries และ Placement Test ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่าย English camp
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 613 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายอบรม English camp ให้กับนักศึกษา ณ กรมทหารราบที่ 6 จ.อุบลราชธานี