อัปเดทข่าวสาร

เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 2/58 ภาคปกติ (รหัส 56 57 และ 58)
เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 2/58 ภาคปกติ (รหัส 56 57 และ 58) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apr.ubru.ac.th

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) สอบที่สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ค่าสมัครสอบเพียง 900 บาท ไปสอบที่จุฬาฯ ก็ราคาเดียวกัน เปิดสอบเพียงรอบเดียวเท่านั้น!!

เชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ
เชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในวาระพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ ๑๐๑ ปี ได้กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ ๗๐ ปี และ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พุทธสถาน โดย พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี และปฏิบัติธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบการงานและการดำรงชีวิต

มรภ.อุบลราชธานี รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดกองพัฒฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤษภาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบบ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรด้วยความเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการอบรมและรับฟังบรรยายในครั้งนี้ได้มีทั้งคณาจารย์ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้ความสนใจและได้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
**สำหรับภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ทางคณะฯกำลังทำการรวบรวม และจะส่งแผ่นไปยังหน่วยงานของท่าน ท่านไดที่ไม่ได้รับแผ่น สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบถาม 045-352000 ต่อ 3300

การประชุมเตรียมความพร้อม การบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

คลอดแล้ว!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 59 หลังปฏิรูปตาม ม.44 เริ่มประกาศรับสมัคร 16 พ.ค.นี้
คลอดแล้ว!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 59 หลังปฏิรูปตาม ม.44 เริ่มประกาศรับสมัคร 16 พ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ออกไปเนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 สั่งปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค โดยยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. ) เขตพื้นที่การศึกษา และโอนอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการแทน  เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ขณะนี้เมื่อแต่งตั้ง กศจ. เรียบร้อยแล้ว จึงลงนามในหนังสือคำสั่ง ที่ ศธ04009/ว1652 สพฐ. เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริ

ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน โรงเรียนบ้านบก วันที่ 26-27 เมษายน 2559
สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ทาสีอาคารเรียน ซ่อมบำรุงห้องน้ำ โรงเรียนบ้านบก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันที่ 26-27 เมษายน 2559

ขอเชิญร่วมสัมมนาปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปฏิรูป
อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการสัมมนา “ปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปฏิรูป”โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, นายอนุวงค์ มหานิติพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยาย และเสวนาวิชาการ”ทิศทางปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข นักวิชาการอิสระ และนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์