อัปเดทข่าวสาร

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวล่า 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ธเนศ ศรพรหม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนนิเมชันเทคโนโลยี ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทแอนิเมชั่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบอาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน อาจารย์ยุทธศักดิ์ ทองแสน และอาจารย์ชัดชัย แก้วตา นำนักศึกษา เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันดับ 1 ในโครงการแข่งทักษะทางวิชาการ ประเภทแอนิเมชั่น สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับโล่รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทั้งรางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดี คณบดี ป้ายแดง ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์
ใกล้เข้ามาแล้ววว!! การสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#ขอเชิญชวนทุกท่านฟรี นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม
#โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์
ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึก HU) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยวิทยากรรับเชิญผู้มากด้วยความสามารถ
#คุณบดินทร์_บำบัดนรภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
สื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์
พิธีกรรายการช่างประจำบ้าน AMARIN TV
#รับจำนวน 100 คนเท่านั้น!!
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 092 524 3897 (คุณนุ๊กนิ๊ก)
สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/XnfNiAMr07mPvniz1
ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ 2561
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 ท่านอธิการบดี ศูนย์ สำนัก และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
การลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 30.217 อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ ชั้น 6 อาจารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ศิริมา ชามาฤกษ์ ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดเผยว่าในภาคเรียนที่ 2/2560 จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง