อัปเดทข่าวสาร

Quality Assurance in Education การอบรมพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา Quality Assurance in Education" ให้กับนักศึกษา โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คร.วลัยพร สุขปลัง และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นวิทยากรในการกล่าวบรรยายและร่วมแสดงกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ICT สู่ความเป็นนานาชาติ การประชุมสภากาแฟครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
"ICT สู่ความเป็นนานาชาติ" การประชุมสภากาแฟครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งทาง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และสถาบัณการศึกษานานาชาติ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 07.00-08.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก 30 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และได้ส่งมอบธงสภากาแฟ ให้กับ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่จะถึงนี้...

โครงการบรรพชาอุปสมทบและตักบาตรพระกรรมฐาน
ขอเชิญร่วมตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน 20 รูป ในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 07.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในโครงการบรรพชาอุปสมบท ประจำปี 2559 *** ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญค่าภัตตาหาร ค่าพาหนะถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ได้โดยโอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค (อุบลราชธานี) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 452-0-33569-8 ชื่อบัญชี นางสาววารีรัตน์ ปานแก้ว *** ___________________ กำหนดการ วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 07.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงห้องนิติรัฐ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 07.30 น. เริ่มตักบาตรพ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม ณ บริเวณด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.00 น. ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , พิธีรับศีล , เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องนิติรัฐ ชั้น 1 คณะนิติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประกาศสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ ค่าตอบแทน 18,000 บาท 2) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง ค่าตอบแทน 18,000 บาท 3) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษา หรือทางทัศนศิลป์ ค่าตอบแทน 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ท

ศธ.เร่งบรรจุครูสายวิทย์-คณิต
ศธ.เร่งบรรจุครูสายวิทย์-คณิต รมว.ศธ.เร่งบรรจุครูสายวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชี้ขาดแคลนมากกว่า หนุนคนจบผู้สายตรงมาเป็นครู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ บอกว่า ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารจัดการการกีฬา โดยคณะอนุกมธ.ฯได้ขอให้ศธ. เร่งบรรจุครูพลศึกษาที่ขาดแคลนอยู่ให้เต็ม แต่ได้ชี้แจงว่าจะขอเริ่มจากบรรจุครูในสาขาที่ขาดแคลนมากกว่าก่อน คือ ครูสายวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ส่วนครูพลศึกษาขอเป็นลำดับที่สี่ เพราะยังมีครูที่พอจะสอนแทนได้ ส่วนข้อเสนอที่จะให้ผู้ที่จบในสาขาอื่น เช่น วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ด้วยนั้นเห็นด้วยเพราะคนที่จบสายตรงมาจะรู้ลึกกว่าและถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดกว้าง ส่วนข้อท้วงติงว่าหากเปิดให้ผู้ที่เรียนในสาขาอื่นมาสอบบรรจุเป็นครูได้ จะทำให้เด็กเรียนคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์น้อยลง เพราะใช้เวลาถึง 5 ปี แต่เรียนจบอะไรมาก็เป็นครูได้นั้นผู้ที่ไม่ได้เรียนครูมาก็ต้องผ่านอบรมวิชาชีพครู ขณะที่ผู้จบสายครูก็ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯอยู่แล้ว อ่าน

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ' เป็นนายกสภา มรภ.อุบลราชธานี
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ วรอุไร ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจาก นายพิศิษฐ์ วรอุไร ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี