อัปเดทข่าวสาร

เชิญร่วมฟังปาฐกถาการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
เชิญร่วมฟังปาฐกถาการรวมตัวของประชาคมอาเซียน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๒ อุบลราชธานี จัดโครงการปาฐกถา “การรวมตัวของประชาคมอาเซียน : อนาคตสู่ความรุ่งโรจน์” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒ พร้อมทั้งเชื่อมประสานกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังปาฐกถา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่หวั่นคนเรียนครูน้อยหลังเปิดทางสายวิทย์เข้ารร.
ไม่หวั่นคนเรียนครูน้อยหลังเปิดทางสายวิทย์เข้ารร. ดาว์พงษ์ไม่หวั่นเปิดโอกาสให้บัณฑิตสายวิศวะและสายวิทย์มาเป็นครูจะทำให้เด็กมาเรียนครูน้อยลง ชี้เป็นข้อดีที่ทำให้คนรู้จริงในวิชาเฉพาะทางมาสอนเด็กได้ ด้านเลขาฯ คุรุสภาเผยเวลาสอบมีวิชาสอน ทำให้ผู้จบนอกสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เสียเปรียบอยู่แล้ว ถือว่ายุติธรรม ไม่ได้โอ๋ใคร พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ข้อเสนอของ ศธ.ที่จะให้ผู้ที่จบในสาขาอื่น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตร 4 ปี มาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ด้วยนั้น ตนเห็นด้วย เพราะคนที่จบสายตรงมาจะรู้ลึกกว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดกว้าง ซึ่งผู้ที่จบจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจ ยิ่งในโลกยุคใหม่จำเป็นที่ต้องมีคนที่เข้าใจและรู้เรื่องเฉพาะนั้นๆ มาสอนเด็ก และคนกลุ่มนี้สามารถเพิ่มเติมความรู้ด้านการเป็นครูให้เขาในภายหลัง "ครูที่จบมาจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เรียนเอกวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ว่าไม่เก่ง แต่แน่นอนว่าจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ในหน่วยกิตที่น้อยกว่าผู้ที่จบมาจากคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง นอกจากนี้ผู้ที่มาเป็นครูทุกคนต้อง

แผนที่และหมายเลขอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แผนที่และหมายเลขอาคารใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดูแผนที่

ศธ.แนะเปิดกว้างไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ ปรับเกณฑ์ออกใบประกอบวิชาชีพครู
ศธ.แนะเปิดกว้างไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ ปรับเกณฑ์ออกใบประกอบวิชาชีพครู สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เสวนาแนวทางพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. เบื้องต้นมีความเห็นหลากหลายเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ไม่ได้คัดครู โดยเน้นที่จิตวิญญาณความเป็นครู และความต้องการทุ่มเทสอนหนังสือให้เด็กนักเรียน กล่าวคือ ยังมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของเด็กน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าควรขยายโอกาสให้สาขาอื่น วิชาชีพอื่น เข้ามาสอบคัดเลือกและรับใบอนุญาตวิชาชีพครู ได้เช่นกัน เพื่อให้ได้ครูเก่งเฉพาะทาง ไม่ได้มีแต่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี เพียงอย่างเดียว ควรปรับหลักเกณฑ์การออกใบประกอบวิชาชีพ ไม่ขัดขวางการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ และเด็กได้เรียนรู้ในวิชาที่ถนัดและสนใจอย่างเต็มที่ จึงไม่ควรปิดกั้นทั้งโอกาสและค่าตอบแทน   ขณะที่ นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่าหลังมีใบประกอบวิชาชีพ ทำให้มีคนที่อยากเป็นครูเข้ามาสอบจำนวนมาก แต่ยังมีความกังวลกรณีการเปิดให้ผู้จบสาขาอื่นม

การุณ ไม่สนเสียงค้านหนุนจบสายวิทย์สอบครูได้
"การุณ"ไม่สนเสียงค้านหนุนจบสายวิทย์สอบครูได้ "การุณ" หนุนให้ผู้จบวิทย์ วิศวะ เทคโนฯ สอบครูผู้ช่วย เชื่อมีความรู้เชิงลึกสามารถสอนเด็กได้ ย้ำหากสอบเป็นครูได้ก็ต้องอบรมเข้ม และต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบในสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวคิดสะเต็มศึกษาให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ว่าตนเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เอง ก็มองว่าคนที่จบในสาขาเหล่านี้จะมีความรู้ในเชิงลึก แม้นยำในเนื้อหามากกว่าผู้ที่จบในสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และด้วยประสบการณ์ที่ได้ฝึกปฏิบัติในขั้นตอนวิทยาศาสตร์ต่างๆ จะสามารถสอนเด็กได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ส่วนที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) มีความกังวลว่า หากเปิดช่องให้ผู้ที่จบในสาขาดังกล่าวมาสอบเป็นครูได้ จะทำให

ม.ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
ม.ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๒ ปีซ้อน ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดให้คะแนนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๘ ในรูปแบบของการแข่งขันของภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีกติกาว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏใดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปีซ้อน จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลไปครองเป็นกรรมสิทธิ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ ปีซ้อน ประกอบด้วย รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ และรางวัลการอ่านดีเด่น/ น้ำเสียงชัดเจน/อักขระถูกต้อง/ไม่ทำให้ง่วงนอน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดความสำเร็จน่าภาคภูมิใจนี้

ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจรชั่วคราว วันพุธที่ 16 มี.ค.59 ช่วงเวลา 13.00 น.
ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางเสด็จ วันพุธที่ 16 มี.ค.59 ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีขบวนรถผู้ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไป จ.ศรีสะเกษ เส้นทางที่ใช้ ถนนอุปลีสาน บน.21 ถึง แยกชลประทาน7 เลี้ยวขวา – วงเวียนหอนาฬิกา เลี้ยวซ้าย - แยกดงอู่ผึ้ง เลี้ยวซ้าย – ถนนเลี่ยงเมือง ไป จ.ศรีสะเกษ เพื่อทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทาง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ