อัปเดทข่าวสาร

ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน โรงเรียนบ้านบก วันที่ 26-27 เมษายน 2559
สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ทาสีอาคารเรียน ซ่อมบำรุงห้องน้ำ โรงเรียนบ้านบก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันที่ 26-27 เมษายน 2559

ขอเชิญร่วมสัมมนาปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปฏิรูป
อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการสัมมนา “ปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปฏิรูป”โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, นายอนุวงค์ มหานิติพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยาย และเสวนาวิชาการ”ทิศทางปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข นักวิชาการอิสระ และนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรม.เปิดรับ ป.โท แผนวิชาชีพครู จบแล้วขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 
มรม.เปิดรับ ป.โท แผนวิชาชีพครู จบแล้วขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้  เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ Surawat Thongbu สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) รับสมัคร ป.โท-เอก  ป.โท แผนวิชาชีพครูด้วย จบแล้วขอใบอนุญาตฯได้ ป.โท แผนวิชาชีพครู ประกาศรับสมัครแล้ว 5 สาขา  ส่วนอีก 5 สาขากำลังพิจารณา จะประกาศภายหลัง อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id31315.html

ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2558
ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของ ผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2,8334-6,8404 >>>> สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มกราคม 2559 >>>> ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มกราคม 2559 และตรวจสอบผลการชำระเงินภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน >>>> พิมพ์ใบสมัครและตรวจสอบสถานที่สอบข้อเขียนประมาณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2559
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส" เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา อย่างมากมายทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เหมื่อนกับคำกล่าวว่า จะผ่านมาแล้วกี่ปีและจะผ่านไปอีกกี่ 10 ปี พวกเราก็ยังเป็น "ชาววิทยาการคอมพิวเตอร์" เหมือนดังเดิม ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

รับทั้งชาย-หญิง !! กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรและประทวน 136 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบนายทหาร 136 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 17 – 30 เม.ย.58 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา 2.นายทหารประทวน จำนวน 109 อัตรา   [ads]     สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  17 – 30 เม.ย.2558 ค่าสมัครสอบ 330 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2575 6357, 0 2575 6359, 06 25804537 สอบภาควิชาการ ในวันที่ 17 พ.ค.58 ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะแจ้ง …

การแนะแนวการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ในวันพฤหัสที่ 7 เมษายน 59 ที่ ณ ห้องประชุม 217 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการอบรม การแนะแนวการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิสิต ตันติวัฒนไพศาล เป็นวิทยากร ซึ่งผู้ที่สอบและผ่านการประเมินฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการรับรองสมรรถนะอาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) สามารถใช้ประกอบการสมัครงานได้