อัปเดทข่าวสาร

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรด้วยความเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในการอบรมและรับฟังบรรยายในครั้งนี้ได้มีทั้งคณาจารย์ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้ความสนใจและได้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
**สำหรับภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ทางคณะฯกำลังทำการรวบรวม และจะส่งแผ่นไปยังหน่วยงานของท่าน ท่านไดที่ไม่ได้รับแผ่น สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอบถาม 045-352000 ต่อ 3300

การประชุมเตรียมความพร้อม การบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

คลอดแล้ว!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 59 หลังปฏิรูปตาม ม.44 เริ่มประกาศรับสมัคร 16 พ.ค.นี้
คลอดแล้ว!! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 59 หลังปฏิรูปตาม ม.44 เริ่มประกาศรับสมัคร 16 พ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ออกไปเนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 สั่งปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค โดยยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. ) เขตพื้นที่การศึกษา และโอนอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการแทน  เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ขณะนี้เมื่อแต่งตั้ง กศจ. เรียบร้อยแล้ว จึงลงนามในหนังสือคำสั่ง ที่ ศธ04009/ว1652 สพฐ. เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริ

ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน โรงเรียนบ้านบก วันที่ 26-27 เมษายน 2559
สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ทาสีอาคารเรียน ซ่อมบำรุงห้องน้ำ โรงเรียนบ้านบก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันที่ 26-27 เมษายน 2559

ขอเชิญร่วมสัมมนาปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปฏิรูป
อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้าคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการสัมมนา “ปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นในยุคปฏิรูป”โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, นายอนุวงค์ มหานิติพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยาย และเสวนาวิชาการ”ทิศทางปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข นักวิชาการอิสระ และนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรม.เปิดรับ ป.โท แผนวิชาชีพครู จบแล้วขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 
มรม.เปิดรับ ป.โท แผนวิชาชีพครู จบแล้วขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้  เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ Surawat Thongbu สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) รับสมัคร ป.โท-เอก  ป.โท แผนวิชาชีพครูด้วย จบแล้วขอใบอนุญาตฯได้ ป.โท แผนวิชาชีพครู ประกาศรับสมัครแล้ว 5 สาขา  ส่วนอีก 5 สาขากำลังพิจารณา จะประกาศภายหลัง อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id31315.html

ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2558
ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของ ผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2,8334-6,8404 >>>> สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มกราคม 2559 >>>> ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มกราคม 2559 และตรวจสอบผลการชำระเงินภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน >>>> พิมพ์ใบสมัครและตรวจสอบสถานที่สอบข้อเขียนประมาณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2559
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส" เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา อย่างมากมายทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เหมื่อนกับคำกล่าวว่า จะผ่านมาแล้วกี่ปีและจะผ่านไปอีกกี่ 10 ปี พวกเราก็ยังเป็น "ชาววิทยาการคอมพิวเตอร์" เหมือนดังเดิม ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

รับทั้งชาย-หญิง !! กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรและประทวน 136 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบนายทหาร 136 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 17 – 30 เม.ย.58 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา 2.นายทหารประทวน จำนวน 109 อัตรา   [ads]     สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  17 – 30 เม.ย.2558 ค่าสมัครสอบ 330 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2575 6357, 0 2575 6359, 06 25804537 สอบภาควิชาการ ในวันที่ 17 พ.ค.58 ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะแจ้ง …