อัปเดทข่าวสาร

ภาพบรรยากาศดีๆกับเช้าวันดีๆ ยินดีกับว่าที่บัณฑิตจบใหม่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมถ่ายรูปรับดอกใม้ให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ ทางคณะฯจึงได้จัดทำสถานที่ถ่ายรูปสำหรับบัณทิต ที่ลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF” บรรยายโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. (วันที่ 9 มีค อบรมครึ่งวันค่ะ) ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบนำเสนอผลงาน (รอบที่ 2)
นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบนำเสนอผลงาน (รอบที่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้ ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, TabletและSmart Phoneมีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญ สามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo คลิกเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ที่ URL: journals.cambridge.org

การประชุมเรื่องการศึกษาดูงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการนัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อประชุมเรื่องการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมคัดเลือก นายกสโมสร นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาการคอมพิงเตอร์ ได้จัดการคัดเลือก นายกสโมสร นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 25559 ณ ห้องประชุม 613 โดยผู้ที่ชนะการเลือกตั้งได้แก่ นายวรพล บัวบาล(เติ้ล) ซึ่งได้รับการแต่ตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://www.facebook.com/groups/129690717113938/permalink/941253779290957/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัคร บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน) สังกัด กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๔
ขอเชิญร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙ (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ ๔ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

IEI เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic)
IEI เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic) ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic)จำนวน ๒๐ ชั่วโมง เน้นการฟังและการอ่าน เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ และการทำข้อสอบให้ทันเวลาที่กำหนด ตลอดจนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ๒) เริ่มอบรม วันที่ ๑๙ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์) ๓) ค่าธรรมเนียมท่านละ ๒,๙๙๐ บาท (ลด ๑๐%– ๒๐%สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ๔) สมัครได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และFacebook IEI.UBRU