อัปเดทข่าวสาร

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกกระทรวง (พร้อมเฉลย) อ่านเตรียมสอบ
แชร์บอกต่อกันเลย! แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกกระทรวง (พร้อมเฉลย)  เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก คุณประพันธ์ เวารัมย์ ท่านที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในสายงานต่างๆ สามารถนำเนื้อหาที่จะเสนอต่อไปนี้ อ่านเตรียมสอบกันได้เลย เพราะมีแนวข้อสอบที่อธิบายไปง่ายๆ เข้าใจอย่างละเอียด  เนื้อหาประกอบด้วย คณิตศาสตร์ทั่วไป รวมสูตรคณิตศาสตร์ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา  สรุปเหตุผล อนุกรม อุปมาอุปไมย บทความยาว เรียงประโยค บทความสั้น เติมคํา ข้อบกพร่องภาษา แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ ชุดที่ 5 ทั้งหมดนี้ สามารถนำไปอ่านเตรียมกันได้เลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถนำไปอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้อีกด้วย เพราะมีวิชาคณิตศาสตร์ ที่อธิบายและเฉลย อย่างเข้าใจง่าย ดาวน์โหลดที่นี่

ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ พระครูสุภกิจมงคล
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายปริญญากิตติศักดิ์ แด่ พระครูสุภกิจมงคล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และใคร่ขอความกรุณราส่งแบบตอบรับไปร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้ ไปที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับผู้ไปร่วมพิธีฯ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพบัญฑิต เนื่องในวันที่ 7 มีนาคม 2559
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพบัญฑิต เนื่องในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ขนาดใหญ่ ขนาด 403.5 MB 33 ภาพ ภาพไม่ติดเครดิตนะครับ นำไปใช้ได้เลย
ดาวน์โหลดที่นี่

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV
อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับมอบรางวัลอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อันดับ 1 โดยมีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้อันดับ 2 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้อันดับ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา จึงขอมอบรางวัลนี้ให้กับความสามัคคีของคณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน

การประชุมเตรียมความพร้อม สภากาแฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ประชุมวางแผนเนื่องในการจัดงาน "สภากาแฟ" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งทางคณะฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF" โดยมี รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยาย เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF, ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้, การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๐.๖๑๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Wonderland Party Bye Senior 2016
ประมวนภาพกิจกรรม งานบายเนียร์ ประจำปี 2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการวิสพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ และได้มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรจำนวนหลายท่าน

ภาพบรรยากาศดีๆกับเช้าวันดีๆ ยินดีกับว่าที่บัณฑิตจบใหม่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมถ่ายรูปรับดอกใม้ให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ ทางคณะฯจึงได้จัดทำสถานที่ถ่ายรูปสำหรับบัณทิต ที่ลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์