อัปเดทข่าวสาร

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF” บรรยายโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. (วันที่ 9 มีค อบรมครึ่งวันค่ะ) ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบนำเสนอผลงาน (รอบที่ 2)
นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบนำเสนอผลงาน (รอบที่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้ ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, TabletและSmart Phoneมีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญ สามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo คลิกเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ที่ URL: journals.cambridge.org

การประชุมเรื่องการศึกษาดูงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการนัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อประชุมเรื่องการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมคัดเลือก นายกสโมสร นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาการคอมพิงเตอร์ ได้จัดการคัดเลือก นายกสโมสร นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 25559 ณ ห้องประชุม 613 โดยผู้ที่ชนะการเลือกตั้งได้แก่ นายวรพล บัวบาล(เติ้ล) ซึ่งได้รับการแต่ตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://www.facebook.com/groups/129690717113938/permalink/941253779290957/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัคร บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน) สังกัด กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๔
ขอเชิญร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙ (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ ๔ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

IEI เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic)
IEI เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic) ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic)จำนวน ๒๐ ชั่วโมง เน้นการฟังและการอ่าน เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ และการทำข้อสอบให้ทันเวลาที่กำหนด ตลอดจนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ๒) เริ่มอบรม วันที่ ๑๙ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์) ๓) ค่าธรรมเนียมท่านละ ๒,๙๙๐ บาท (ลด ๑๐%– ๒๐%สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ๔) สมัครได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และFacebook IEI.UBRU

การจองจองโต๊ะงาน‬ ByeNior CS@ubru 2016 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
#‎สามารถจองโต๊ะงาน‬ ByeNior CS@ubru 2016 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 นี้คะ >‪#‎ภายในคอนเซปต์‬ ดินแดน Wonderland โลกแห่งจินตนาการ >‪#‎สถานที่จัดงาน‬ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ทาว์เวอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 >‪#‎วันที่จัดงาน‬ 4 มีนาคม 2559 >‪#‎ราคาบัตร‬ 300/คน หรือ 3000/โต๊ะ >‪#‎สามารถจ่ายเงินที่ตัวแทนจำหน่าย‬ ห้องสำนักงาน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 1 *‪#‎หมายเหตุ‬ เงินจองโต๊ะให้รวบรวมจ่ายกันมานะคะเพราะเราขายเป็นเซ็ท หรือ ในกรณีที่คนไม่ครบ ต้องมาแจ้งก่อนเพราะเราจะสรุปให้อีกทีคะ และภายในงานมีการแลกบัตรเช็คชื่อเข้างานและมีการลุ้นรางวัลหางบัตรกรุณารักษาบัตรไว้เป็นอย่างดีด้วยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ นะคะ ปล.การจองบัตรขอชื่อ นามสกุล สาขา ด้วยนะคะ ‪#‎ขอให้ทุกคนรีบๆมาซื้อนะคะเพราะทางเราต้องรีบแจ้งยอดให้ทางโรงแรมคะ‬ หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ ขอบคุณคะ

การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่2/558 นศ.ภาคปกติ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 และ2554) และ กศ.บป. ทุกรุ่น
การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่2/558 นศ.ภาคปกติ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 และ2554) และ กศ.บป. ทุกรุ่น ****สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์จะเปิดให้กรอกผลการเรียนตั้งแต่วันที่นักศึกษาสอบปลายภาค และจะปิดการกรอกข้อมูลและยืนยันในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ****สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์จะเปิดให้กรอกผลการเรียนตั้งแต่วันที่ นักศึกษาสอบปลายภาค และจะปิดการกรอกข้อมูลและยืนยันในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 **รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ **หมู่เรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีดังนี้ 1.วท.บ.55.14 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ.วิลาสินี กากแก้ว 2.วท.บ.55.20 สาขามัลติมีเดียฯ อ.อุดมเดช ทาระหอม 3.วท.บ.55.21 สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ 4.วท.บ.55.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.นันทยุทธ์ ละม้ายจีน 5.วท.บ.55.2(1) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ศิริมา ชมาฤกษ์ 6.วท.บ.55.2(2) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ชัดชัย แก้วตา 7.วท.บ.55.2.(3) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ชณิดาภา บุญประสม 8.วท.บ.55.2(4) สาขาวิทยาการคอมพิวเต