อัปเดทข่าวสาร

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน วุฒิปวส.ทุกสาขา-ปริญญาตรีทุกสาขา
ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร) คุณสมบัติ - ไม่จำกัดอายุ - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ทุกสาขาวิชา - มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ - สามารถใช้ Microsoft Office ได้ - หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด - ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด - เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร - พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์ หมายเหตุ : สัญญาจ้างรายปี (ทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี)โดยเมื่อปฏิ

จ้างครูเกษียณสอนโรงเรียนขาดแคลน
จ้างครูเกษียณสอนโรงเรียนขาดแคลน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ได้ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เร่งทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลายโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสังคมรับทราบ และสำนักงาน สกสค.ยังได้คิดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาในอีกหลายโครงการ เช่น สนับสนุนการจัดห้องเรียนพิเศษที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน สนับสนุนงบประมาณจ้างครูรายปีในสาขาวิชาขาดแคลนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถมาเป็นครูสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู โดยจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาวันที่ 14 มี.ค.นี้. อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id30875.html

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกกระทรวง (พร้อมเฉลย) อ่านเตรียมสอบ
แชร์บอกต่อกันเลย! แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกกระทรวง (พร้อมเฉลย)  เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก คุณประพันธ์ เวารัมย์ ท่านที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในสายงานต่างๆ สามารถนำเนื้อหาที่จะเสนอต่อไปนี้ อ่านเตรียมสอบกันได้เลย เพราะมีแนวข้อสอบที่อธิบายไปง่ายๆ เข้าใจอย่างละเอียด  เนื้อหาประกอบด้วย คณิตศาสตร์ทั่วไป รวมสูตรคณิตศาสตร์ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา  สรุปเหตุผล อนุกรม อุปมาอุปไมย บทความยาว เรียงประโยค บทความสั้น เติมคํา ข้อบกพร่องภาษา แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ ชุดที่ 5 ทั้งหมดนี้ สามารถนำไปอ่านเตรียมกันได้เลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถนำไปอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้อีกด้วย เพราะมีวิชาคณิตศาสตร์ ที่อธิบายและเฉลย อย่างเข้าใจง่าย ดาวน์โหลดที่นี่

ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ พระครูสุภกิจมงคล
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายปริญญากิตติศักดิ์ แด่ พระครูสุภกิจมงคล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และใคร่ขอความกรุณราส่งแบบตอบรับไปร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้ ไปที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับผู้ไปร่วมพิธีฯ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพบัญฑิต เนื่องในวันที่ 7 มีนาคม 2559
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพบัญฑิต เนื่องในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ขนาดใหญ่ ขนาด 403.5 MB 33 ภาพ ภาพไม่ติดเครดิตนะครับ นำไปใช้ได้เลย
ดาวน์โหลดที่นี่

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV
อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับมอบรางวัลอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อันดับ 1 โดยมีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้อันดับ 2 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้อันดับ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา จึงขอมอบรางวัลนี้ให้กับความสามัคคีของคณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน

การประชุมเตรียมความพร้อม สภากาแฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ประชุมวางแผนเนื่องในการจัดงาน "สภากาแฟ" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งทางคณะฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF" โดยมี รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร บรรยาย เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF, ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้, การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และการรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๐.๖๑๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Wonderland Party Bye Senior 2016
ประมวนภาพกิจกรรม งานบายเนียร์ ประจำปี 2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์