อัปเดทข่าวสาร

โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนบ้านตาลเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ด้วยโรงเรียนบ้านตาลเหนือ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาลเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง วิชาเอก กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาทางสังคม กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป  - ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  - อัตราว่างจำนวน 1 อัตรา  - ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000.- บาท  - สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  - ระยะเ

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน วุฒิปวส.ทุกสาขา-ปริญญาตรีทุกสาขา
ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร) คุณสมบัติ - ไม่จำกัดอายุ - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ทุกสาขาวิชา - มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ - สามารถใช้ Microsoft Office ได้ - หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด - ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด - เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร - พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์ หมายเหตุ : สัญญาจ้างรายปี (ทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี)โดยเมื่อปฏิ

จ้างครูเกษียณสอนโรงเรียนขาดแคลน
จ้างครูเกษียณสอนโรงเรียนขาดแคลน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ได้ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เร่งทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลายโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสังคมรับทราบ และสำนักงาน สกสค.ยังได้คิดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาในอีกหลายโครงการ เช่น สนับสนุนการจัดห้องเรียนพิเศษที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน สนับสนุนงบประมาณจ้างครูรายปีในสาขาวิชาขาดแคลนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถมาเป็นครูสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู โดยจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาวันที่ 14 มี.ค.นี้. อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id30875.html

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกกระทรวง (พร้อมเฉลย) อ่านเตรียมสอบ
แชร์บอกต่อกันเลย! แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกกระทรวง (พร้อมเฉลย)  เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก คุณประพันธ์ เวารัมย์ ท่านที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในสายงานต่างๆ สามารถนำเนื้อหาที่จะเสนอต่อไปนี้ อ่านเตรียมสอบกันได้เลย เพราะมีแนวข้อสอบที่อธิบายไปง่ายๆ เข้าใจอย่างละเอียด  เนื้อหาประกอบด้วย คณิตศาสตร์ทั่วไป รวมสูตรคณิตศาสตร์ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา  สรุปเหตุผล อนุกรม อุปมาอุปไมย บทความยาว เรียงประโยค บทความสั้น เติมคํา ข้อบกพร่องภาษา แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ ชุดที่ 5 ทั้งหมดนี้ สามารถนำไปอ่านเตรียมกันได้เลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถนำไปอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้อีกด้วย เพราะมีวิชาคณิตศาสตร์ ที่อธิบายและเฉลย อย่างเข้าใจง่าย ดาวน์โหลดที่นี่

ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ พระครูสุภกิจมงคล
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายปริญญากิตติศักดิ์ แด่ พระครูสุภกิจมงคล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และใคร่ขอความกรุณราส่งแบบตอบรับไปร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้ ไปที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับผู้ไปร่วมพิธีฯ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพบัญฑิต เนื่องในวันที่ 7 มีนาคม 2559
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพบัญฑิต เนื่องในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ขนาดใหญ่ ขนาด 403.5 MB 33 ภาพ ภาพไม่ติดเครดิตนะครับ นำไปใช้ได้เลย
ดาวน์โหลดที่นี่

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV
อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับมอบรางวัลอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อันดับ 1 โดยมีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้อันดับ 2 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้อันดับ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา จึงขอมอบรางวัลนี้ให้กับความสามัคคีของคณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน

การประชุมเตรียมความพร้อม สภากาแฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ประชุมวางแผนเนื่องในการจัดงาน "สภากาแฟ" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งทางคณะฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้