อัปเดทข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัคร บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน) สังกัด กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๔
ขอเชิญร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙ (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ ๔ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

IEI เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic)
IEI เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic) ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic)จำนวน ๒๐ ชั่วโมง เน้นการฟังและการอ่าน เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ และการทำข้อสอบให้ทันเวลาที่กำหนด ตลอดจนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ๒) เริ่มอบรม วันที่ ๑๙ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์) ๓) ค่าธรรมเนียมท่านละ ๒,๙๙๐ บาท (ลด ๑๐%– ๒๐%สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ๔) สมัครได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และFacebook IEI.UBRU

การจองจองโต๊ะงาน‬ ByeNior CS@ubru 2016 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
#‎สามารถจองโต๊ะงาน‬ ByeNior CS@ubru 2016 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 นี้คะ >‪#‎ภายในคอนเซปต์‬ ดินแดน Wonderland โลกแห่งจินตนาการ >‪#‎สถานที่จัดงาน‬ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ทาว์เวอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 >‪#‎วันที่จัดงาน‬ 4 มีนาคม 2559 >‪#‎ราคาบัตร‬ 300/คน หรือ 3000/โต๊ะ >‪#‎สามารถจ่ายเงินที่ตัวแทนจำหน่าย‬ ห้องสำนักงาน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 1 *‪#‎หมายเหตุ‬ เงินจองโต๊ะให้รวบรวมจ่ายกันมานะคะเพราะเราขายเป็นเซ็ท หรือ ในกรณีที่คนไม่ครบ ต้องมาแจ้งก่อนเพราะเราจะสรุปให้อีกทีคะ และภายในงานมีการแลกบัตรเช็คชื่อเข้างานและมีการลุ้นรางวัลหางบัตรกรุณารักษาบัตรไว้เป็นอย่างดีด้วยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ นะคะ ปล.การจองบัตรขอชื่อ นามสกุล สาขา ด้วยนะคะ ‪#‎ขอให้ทุกคนรีบๆมาซื้อนะคะเพราะทางเราต้องรีบแจ้งยอดให้ทางโรงแรมคะ‬ หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ ขอบคุณคะ

การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่2/558 นศ.ภาคปกติ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 และ2554) และ กศ.บป. ทุกรุ่น
การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่2/558 นศ.ภาคปกติ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 และ2554) และ กศ.บป. ทุกรุ่น ****สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์จะเปิดให้กรอกผลการเรียนตั้งแต่วันที่นักศึกษาสอบปลายภาค และจะปิดการกรอกข้อมูลและยืนยันในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ****สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์จะเปิดให้กรอกผลการเรียนตั้งแต่วันที่ นักศึกษาสอบปลายภาค และจะปิดการกรอกข้อมูลและยืนยันในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 **รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ **หมู่เรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีดังนี้ 1.วท.บ.55.14 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ.วิลาสินี กากแก้ว 2.วท.บ.55.20 สาขามัลติมีเดียฯ อ.อุดมเดช ทาระหอม 3.วท.บ.55.21 สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ 4.วท.บ.55.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.นันทยุทธ์ ละม้ายจีน 5.วท.บ.55.2(1) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ศิริมา ชมาฤกษ์ 6.วท.บ.55.2(2) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ชัดชัย แก้วตา 7.วท.บ.55.2.(3) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ชณิดาภา บุญประสม 8.วท.บ.55.2(4) สาขาวิทยาการคอมพิวเต

แนะแนวศึกษาต่อในงาน "เปิดบ้านวิชาการ" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
แนะแนวศึกษาต่อในงาน "เปิดบ้านวิชาการ" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ขอเชิญร่วมโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘
นางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และ คลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลฯ ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีครูผู้สอน ๓ คน ครูธุรการ ๑ คน และ มีนักเรียน จำนวน ๓๒ คน เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาใน จ.อุบลราชธานี ให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ – ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านห้วยหลอด เปิดสอบพนักงานราชการครู วิชาเอกทั่วไป สมัคร 12-161ก.พ.2559
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด เปิดสอบพนักงานราชการครู วิชาเอกทั่วไป สมัคร 12-161ก.พ.2559 เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.น่าน เขต 1 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหลอด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยหลอด อ.เวียงสา จ.น่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างตามปีงบประมาณ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทา

ขอเชิญร่วมงานถนนเด็กเดิน STOP TEEN MON
ขอเชิญร่วมงานถนนเด็กเดิน “STOP TEEN MON” เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ตอนหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น "STOP TEEN MOM” ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการด้านการละเล่น นิทรรศการด้านการกีฬา นิทรรศการสุขภาพ นิทรรศการด้านศิลปะ และนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น