อัปเดทข่าวสาร

เรียนจบแล้วบรรจุทันที ใครมีลูกหลานบอกต่อ! รรช.กฟภ. รับสมัครวุฒิม.3 สมัคร16-22 มี.ค.2559
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.) กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปีประจำปีการศึกษา 2559 ผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ และผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก  มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถซื้อระเบียบการได้ที่ รรช.กฟภ. เพียงแห่งเดียว หรือจะซื้อระเบียบการและสมัครในวันรับสมัคร -- คุณสมบัติของผู้สมัคร -- 1. เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2542 - 31 มี.ค. 2544 เท่านั้น 2. สถานภาพโสด มีสัญชาติไทย 3. รับผู้จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558  หรือผู้จบ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านการเรียน ร.ด. ปี 1เท่านั้น 4. ส่วนสูงไม่ต่ำ กว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100  ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (รายละ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพวเตอร์ ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้และได้มีคณาจารย์ในคณวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก

เชิญร่วมงาน HERP CONGRESS
เชิญร่วมงาน HERP CONGRESS IV ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานโครงการประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔” The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่ง เพื่อบูรณาการงานวิจัยสู่ การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว อาหารเพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต และความหลากหลายทางชีวภาพ ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่เกิดจากผลงานวิจัยที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม

๑๐ มี.ค. ๕๙ เชิญร่วมเติมฝันปันรัก
เชิญร่วมเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเสริมทักษะ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องกรองน้ำ ตู้เอกสาร/หนังสือ ชุดนักเรียน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ – ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

UBRU Game ประจำปี 2559
กองทัพนักกีฬาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล ร่วมเดินขบวนพาเลช โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โครงการอบรมและบรรยาย SME สำหรับนักศึกษาจบใหม่
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมและบรรยาย ธุรกิจ SME สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก #คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นวิทากรในการบรรยาย รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเป็ดการอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยาการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาสนใจร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

โครงการ Singha English Challenge 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha English Challenge 2016 ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น1 ตึก 30 จึงขอประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาในการร่วมงานดังกล่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ นางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งว่า ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล ณ สำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ได้ที่ คุณศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๐๒

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา การทำธุรกิจ SME สำหรับบัณฑิตจบใหม่
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฟังการสัมมนา จากประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด "คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช" วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ตามรายละเอียด ในงานนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำธุรกิจ SME สำหรับบัณฑิตจบใหม่ ทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจด้าน IT ตลาดแรงงานด้าน IT พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กร ด้าน IT พิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสนุกๆ อักมากมาย พลาดไม่ได้นะคะ โอกาสมาถึงที่แล้ว