อัปเดทข่าวสาร

ขอเชิญชวนลงทะเบียน Mac Address สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้อง Login อีกต่อไป
อาจารย์นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียน Mac Address สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว อาทิ Notebook, Smart Phone และ Tablet เมื่อนักศึกษาทำการลงทะเบียน Mac Address เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ระบบจะทำการตรวจสอบหมายเลข Mac Address ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันตัวตน และทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2559
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หลังจากการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งทางคณะฯได้จัดขึ้นทุกปีตามจารีตประเพณี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญให้กับรุ่นพี่ปี 4 ที่กำลังจบออกไปและนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 217 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้รุ่นน้องได้รับฟังและเป็นแนวทางในการเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

การประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทัศการเนื่องในงาน HERF CONGRESS IV
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทัศการเนื่องในงาน HERF CONGRESS IV ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559

นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 กับการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณสโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 กับการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา

กว่า1.1 หมื่นคนสละสิทธิ์เข้าสอบครูอาชีวะ
"ชัยพฤกษ์" เผยสอบครูผู้ช่วยอาชีวะราบรื่น มีผู้เข้าสอบเกือบ1.8หมื่นคน ไม่มาสอบ กว่า 1.1หมื่นคน บรรจุ-แต่งตั้งได้ในเดือนมีนาคมนี้ วันนี้ (7 ก.พ.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันภาค ก และภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เขตทั่วไป และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี ว่า การสอบครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 28,566 คน ใน 65 สาขา มีผู้มาเข้าสอบ 17,420 คิดเป็น 61% มีอัตรารองรับได้ 208 คน โดย 5 อันดับสาขาที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุด ได้แก่  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสารสนเทศ มีผู้เข้าสอบ 2,003 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบ 3,535 คน คิดเป็น 57% สาขาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 1,168 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบ 2,126 คน คิดเป็น 55% สาขาช่างยนต์ มีผู้เข้าสอบ 1,121 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบ 1,348 คน คิดเป็น 83% สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีผู้เข้าสอบ 1,084 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบ 2,090 คน คิดเป็น 52% และสาขาสังคม มีผู้เข้าสอบ 1,082 คน จากผู้มีสิทธ

ข้าราชการท้องถิ่น ระดับชำนาญการ ไม่ใช่ว่าจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาททุกคน
ข้าราชการท้องถิ่น ระดับชำนาญการ ไม่ใช่ว่าจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาททุกคน! ต้องดูวิชาชีพด้วย ในระบบแท่งของท้องถิ่นนั้น ได้กำหนดให้ข้าราชการ สายวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท แต่ใช่ว่าจะได้รับในทุกตำแหน่ง ก กลางได้กำหนดตำแหน่งต่างๆออกตามประเภทวิชาชีพไว้ ให้มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ ข้าราชการท้องถิ่นที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง คือ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) มีดังต่อไปนี้ วิชาชีพเฉพาะกายภาพบำบัด วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย์ วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล วิชาชีพเฉพาะการแพทย์ วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์ วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาชีพเฉพาะนิติการ จะเห็นได้ชัดเจนว่า "นักทรัพยากรบุคคลฯ - นักพัฒฯ - นักวิชาการศึกษา - นักวิเคราะห์ฯ เป็นต้น" ถึงแม้จะอยู่ในระดับชำนาญการ ก็ไม่มีสิทธิได้รั

มาแล้ว! โครงการเพชรทองกวาว ม.เชียงใหม่ รับตรง ม.6 150 คน แชร์บอกลูกหลานเลย!
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) และโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 17 จังหวัดในเขตพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการพสวท. เพชรทองกวาว วคช. และวพ. คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนที่รับทั้งสิ้น 150 คน คุณสมบัติผู้สมัครทุกโครงการ 1) ศึกษาจบชั้น ม.6 สาขวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 2) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 3) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้าย 4) เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม 5) เป้นผู้มี

รับสมัครด่วน!!! จำนวนหลายอัตรา SCG Cement-Building Materials รับวุฒิปริญญาตรี
ด่วนมาก!! SCG Cement-Building Materials/เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด Sale Representative (SCG Cement-Building Materials - Domestic Market) ด่วนมาก!!! ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เอสซีจี ซีเมนต์, เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ดำเนินการรวมกิจการกันภายใต้ชื่อ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทั้งภายในประเทศและการขยายธุรกิจกไปสู่ตลาดอาเซียน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนมอร์ต้า คอมกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ขาว วัสดุทนไฟ ผลิตภัณฑ์หลังคา กระเบื้องเซรามิก แผ่นฝ้าและผนัง สุขภัณฑ์ บล็อกปูถนน ฉนวนกันความร้อน รวมทั้งดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและระบบค้าปลีก โดยมีธุรกิจโลจิสตอกส์ทำหน้าที่ให้บริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้า และคล