อัปเดทข่าวสาร

ศูนย์หนังสือ ลดราคาสินค้าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
ศูนย์หนังสือ ลดราคาสินค้าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยมผู้อำนวยการกองสวัสดิการ แจ้งว่า ศูนย์หนังสือราชภัฏอุบลราชธานี จัดลดราคาสินค้า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รายการสินค้าที่จัดลดราคา ดังนี้..

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกันแจกน้ำ เนื่องในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อครับ"
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกันแจกน้ำ เนื่องในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อครับ" ในวัน ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558

กำหนดการเดินทางการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 48 ณ มรภ.นครราชสีมา
กำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 ขุนศักรินทร์เกมส์

โครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เวลา 09.00 น. โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

รับสมัครเพื่ออบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รับสมัคร 1 - 14 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับกรมขนส่งทางบกในการจัดอบรมภาคทฤษฏีให้กับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ตามกฏ หมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ (เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ) ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วไม่เกิน ๑ ปี เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ทุกวันทำการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จำนวน 200 บาท ค่าสมัครสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ จำนวน 100 บาท โดยกำหนดอบรมในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบัวพิสุทธ์ 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีวุฒิครู...ไปสมัคร ส.ก.พ.รับครูธุรการ ((วุฒิป.ตรี ทุกสาขา)) เงินเดือน 15,000.-บาท
ไม่มีวุฒิครู...ไปสมัคร ส.ก.พ.รับครูธุรการ ((วุฒิป.ตรี ทุกสาขา)) เงินเดือน 15,000.-บาท เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ) ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการคืนครู   ให้นักเรียน (ครูธุรการ) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการคืนครู ให้นักเรียน (ครูธุรการ) ดังนี้ ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)     อัตราค่าจ้างเดือนละ    ๑๕,๐๐๐   บาท    จำนวน  ๑  อัตรา ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที

ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ และการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๙
ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ และการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และการแข่งขันกีฬาอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล โรงยิมเนเซียม และหอประชุมไพรพะยอม ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานภายในออกเป็น ๒ ทีม ดังนี้ ๑. สีชมพู ประกอบด้วย - สำนักงานอธิการบดี - คณะเทคโนโลยีฯ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ - คณะวิทยาการคอมฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ - สถาบันวิจัยและพัฒนา - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สำนักงานตรวจสอบฯ - สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - บัณฑิตวิทยาลัย ๒. สีเทา ประกอบด้วย - คณะเกษตรศาสตร์ - คณะครุศาสตร์ - คณะบริการธุรกิจฯ - คณะมนุษยศาสตร์ฯ - คณะแพทย์แผนไทยฯ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สำนักบริการวิชาการฯ - สำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสรร

เชิญร่วมงานวันรำลึกพระคุณพ่อ 2558
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘” ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม เพื่อถวายราชสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง การรำถวายพระพร “น้อมเกล้าองค์ราชัน มิ่งขวัญปวงประชา” การขับร้องเพลงประสานเสียง และการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ พร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๕๘ ดังรายนามต่อไปนี้ พ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ๑. นาวาอากาศเอก บุญมี สุปรียชาติ พ่อของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒. นายเศรษฐพงษ์ ชนกคุณ พ่อของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ๓. นายปรีชา แก้วใส พ่อของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ๔. นายชูวิทย์ ธานี พ่อของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. นายทองแดง พลดงนอก พ่อของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๖. นายวุฒิพงษ์ ด้วงนิล พ่อของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ๗. นายแมว สงวนสิน พ่อของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ๘. นายสุพิน มุคำ พ่