อัปเดทข่าวสาร

โครงการ Singha English Challenge 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha English Challenge 2016 ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น1 ตึก 30 จึงขอประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาในการร่วมงานดังกล่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ นางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งว่า ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล ณ สำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ได้ที่ คุณศศิกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๐๒

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา การทำธุรกิจ SME สำหรับบัณฑิตจบใหม่
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฟังการสัมมนา จากประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด "คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช" วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ตามรายละเอียด ในงานนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การทำธุรกิจ SME สำหรับบัณฑิตจบใหม่ ทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจด้าน IT ตลาดแรงงานด้าน IT พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กร ด้าน IT พิธีมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมสนุกๆ อักมากมาย พลาดไม่ได้นะคะ โอกาสมาถึงที่แล้ว

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
รับสมัครนักศึกษา รอบคัดเลือกทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคปกติ รอบคัดเลือกทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยสมัครผ่านระบบ Internet http://web2020.ubru.ac.th สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๘ และ ๑๑๑๒

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬา UBRU Game 2015
https://www.facebook.com/chatcha.kan.7/posts/10204584571049126

กิจกรรม งานวันเด็กโรงเรียนวักท่ากกแห่
เนื่องด้วย ในวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมงานวันเด็กโรงเรียนวัดท่ากกแห่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีท่าน อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมแจกขนมเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559