อัปเดทข่าวสาร

โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5”
โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านคำเกิด โรงเรียนบ้านคำเกิด เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 31 ตุลาคม และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนเขมราฐและโพธิ์ไทร
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหนัาที่และนักศึกษาทุกคนกับโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนที่ 9 และ 10 เขมราฐและโพธิ์ไทร

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียน ตระการพืชผลและพนา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหนัาที่และนักศึกษาทุกคนในวันนี้กับโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนที่ 7 และ 8 ตระการพืชผลและพนา

ภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสโมสรนักศึกษา

โครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
โครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แจ้งว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน จะจัดโครงการ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ โดยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ใหม่)โดยได้เชิญชวนทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการแจกน้ำดื่มตราราชภัฏ และมีหน่วยปฐมพยาบาลร่วมในกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ สำนักบริการวิชาการชุมชน โทร. ๑๑๒๑

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบTOEIC ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบTOEICเป็นการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. (เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์) ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียม ๒,๙๙๐ บาท รับจำนวน ๓๐ คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และ facebook/IEI.UBRU