อัปเดทข่าวสาร

ปรับวันพิธีทำบุญกฐิน ประจำปี ๒๕๕๘
ปรับวันพิธีทำบุญกฐิน ประจำปี ๒๕๕๘ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานกฐินสมทบทุนสร้างพระธาตุพุทธชยันตีศรีมหาโพธิโยบล ณ วัดหนองหว้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีเจ้าภาพร่วมจากหลายส่วน ในโอกาสนี้ได้ปรับเปลี่ยนวันจัดงานเพื่อความสอดคล้องพร้อมเพรียง เป็นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีพิธีสมโภชกฐิน วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพิธีทอดถวายกฐิน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดหนองหว้า ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตกุศลร่วมพิธีทำบุญกฐิน และสามารถร่วมทำบุญได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๔, ๑๑๒๒ และ ๒๐๙๔ หรือ ผ่านทางบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๔๔๑-๑-๒๙๖๖๙-๕” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง
เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าคำผง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ หรือเจ้าคำผง และงานวันรำลึกแห่ง ความดี ชาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดหลวง และบริเวณทุ่งศรีเมือง ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อหารือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสักการบูชาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง ขบวนแห่สดุดี พิธีวางขันหมากเบ็ง การแสดงรำประวัติศาสตร์เมืองอุบลฯ การแสดงนิทรรศการ และการเสวนาอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ในงานวันรำลึกแห่งความดี จะมีการจัดขบวนแห่ การขับร้องเพลงประสานเสียง พิธีวางพวงมาลา และการประกวดนิทรรศการ “ความดีที่ประทับใจ” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ณ อนุสาวรีย์แห่งควา

เงินเดือน 15,000 บาท สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 20 อัตรา รับสมัคร 2 - 20 พ.ย. 58
ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ 1.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง ไปรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ภาค ก. ระดับปริญญาตรีและเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุด อ่านต่อได้ที่: http://www.jobthaidd.com/jobs-id29237.html

ธนาคารออมสิน มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานธนาคารออมสินธนาคารออมสินมีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ    จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์    จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติทั่วไป เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน สามารถทำงานให้แก่ธนาคารออมสินได้เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปัจจุบันหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 4 ระดับ จากผู้บริหารสูงสุด หรือเทียบเท่ารองผู้อำนวยการฝ่ายของหน่วยงานเอกชน 2. มีทักษะในการบริหารจัดการ

"ยึดทรัพย์-ขึ้นเครดิตบูโร" ถึงเวลา กยศ.ใช้"ยาแรง"
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สร้างโอกาสให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนจนปัจจุบัน 20 ปี กยศ.ใช้เงินจากภาษีประชาชนปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 4 ล้านราย วงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท แต่ผลตอบแทนกลับมาน่าใจหาย เมื่อพบว่ามีน้องๆ ที่ครบกำหนดชำระเงินกู้ ได้ชำระคืนแค่ 40% ส่วนอีก 60% ค้างชำระ!! กลุ่มที่ค้างชำระ 60% แยกเป็นกลุ่มที่ไม่ตั้งใจเบี้ยวหนี้ แต่เพราะตกงานหรือมีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ กลุ่มนี้นับเป็นความสูญเสียที่เกิดจากรัฐบาลบริหารผิดพลาดโดยไม่ได้พิจารณาว่าสาขาตลอดจนตัวผู้กู้เอง มีศักยภาพพอที่จะชดใช้หนี้ได้หรือไม่ อีกกลุ่มคือกลุ่มที่มีงานทำและได้รับเงินเดือนเพียงพอที่จะชดใช้หนี้ แต่กลับละเลยไม่ชำระซึ่งเคยมีการสำรวจพบว่าผู้ที่จบสาขาแพทย์ พยาบาล และ

ชู 3 เทคนิคสอนภาษาอังกฤษ
สมาคมฯ ร.ร.อนุบาล รับแม่งานฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จับมือ พว. - ม.เคมบริดจ์ ชู 3 เทคนิค การสอนภาษาอังกฤษประสิทธิภาพสูง นายสำเริง กุจิระพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และนายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมฯร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) และสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปัจจุบันภาพรวมโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดส่วนใหญ่มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้ว หาก พว. จะเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเริ่มจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดก่อนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนอนุบาลระดับอื่น ๆ ต่อไป

"ธีระเกียรติ" แฉ สกอ.ถูกร้องทำเกินหน้าที่
สั่งปรับปรุง-รื้อประกันภายใน ประธาน ทปอ.หนุนขจัดเหลือบอุดมฯ จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบาย ทปอ. ตอนหนึ่ง ว่า 2 เดือนที่ตนทำงานใน ศธ. ได้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มากที่สุด โดย 80% ของเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องความชอบธรรมและเรื่องที่ สกอ.เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก สกอ.สั่งการและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอน การประเมิน ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีคนเก่งมากอยู่แล้ว จึงควรมีอิสระในการทำงาน ซึ่งถือเป็นการทำเกินหน้าที่ ดังนั้น จึงควรต้องมีการปรับปรุงขนานใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องการประเมินคุณภาพภายในตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพหรือทีคิวเอฟ ซึ่ง

เอกชนกับสพฐ.
เลาะเลียบคลองผดุงฯ ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อันมีโรงเรียนมัธยมฯและประถมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ รวมถึงสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างชะเง้อรอดูว่ารมว.ศธ.จะมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาจะมีอะไรตามมาอีก จึงทำให้เห็นเพียงภาพเตรียมพร้อมที่จะทำอย่างคึกคักเท่านั้น