อัปเดทข่าวสาร

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาแขมร์ และภาษาลาว รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญชมภาพยนต์เพื่อรำลึกถึง คีตกวี ลุ่มแม่น้ำโขงฯ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
ขอเชิญชมภาพยนต์เพื่อรำลึกถึง คีตกวี ลุ่มแม่น้ำโขงฯ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวพิสุทธิ์ 4 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ — ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ VoIP
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ VoIP มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นแบบระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Voice Over IP) เพื่อให้บริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในดังนี้

ขอเชิญรับฟังAUYC ON AIR ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M.๙๘.๕ MHz.
อเชิญรับฟังAUYC ON AIR ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M.๙๘.๕ MHz. สถาบันการศึกษานานาชาติขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษา AUYC (สภาเยาวชนมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน) ได้จัดกิจกรรม AUYC On Air ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M. ๙๘.๕ MHz A.M.๑๓๔๑KHz และระบบออนไลน์ http://radio.prd.go.th/ ubonratchathani/main.php...ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 ตำแหน่ง รับสมัคร 15 - 22 ต.ค. 58
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 ตำแหน่ง โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้ อ่านต่อได้ที่: http://www.jobthaidd.com/jobs-id29210.html

เปิดปัญหาการศึกษาไทย 3 ข้อใหญ่ สมศ.พบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ผ่านรับรองร้อยละ 37
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 15 ปี ของ สมศ. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า จากการประเมิน 15 ปีที่ผ่านมาพบว่า ในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 20,376 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.04 ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 12,468 หรือคิดเป็นร้อยละ 37.96

สมศ.เผยผลการประเมิน 15 ปีพบ 3 ปัญหาฉุดรั้งการศึกษาไทย แนะรัฐเร่งใช้กลยุทธ์ก้าวข้ามขีดจำกัด
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ ปี 58 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ”ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค กรุงเทพฯ ว่าจากการประเมินสิบห้าปีที่ผ่านมาพบว่า ในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 20,376 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.04 ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 12,468 หรือคิดเป็นร้อยละ 37.96

อดีตคณบดีจุฬาฯ มองการสอนแบบเหมา ทำเด็กไม่อยากเรียน-ผลประเมินเฉลี่ยต่ำ
ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นาย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนาการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 ในหัวข้อคุณภาพการศึกษามีปัญหาอะไรคือสาเหตุว่า คุณภาพการศึกษาของไทยมีปัญหาโดยดูได้จากตัวชี้วัด ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากการจัดการศึกษาแบบคนกลุ่มมาก บังคับเหมาว่าทุกคนต้องเรียน แต่เนื่องจากเด็กสมัยนี้มีความเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัวสูง การเรียนการสอนแบบเดียวกันไม่สามารถรองรับเด็กได้ทุกกลุ่ม ทำให้เด็กไม่อยากเรียน อีกทั้งหลักสูตรที่มีวิชาบังคับมากจนเกินไป ช่วงอายุของผู้เรียนกับผู้สอนคนละรุ่น รวมไปถึงความไม่ผูกผันระหว่างครูกับผู้เรียนที่เป็นปัญหา จนส่งผลไปสู่ผลการประเมินที่ทำให้คะแนนเฉลี่ยออกมาต่ำ ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องช่วยกันโดยอาศัยกลยุทธ์และเทคนิคที่ทำให้เด็กอยากเรียน