อัปเดทข่าวสาร

รายละเอียดผลงาน ผู้ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 104 ราย ที่นี่
ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 104 ราย

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาแขมร์ และภาษาลาว รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญชมภาพยนต์เพื่อรำลึกถึง คีตกวี ลุ่มแม่น้ำโขงฯ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
ขอเชิญชมภาพยนต์เพื่อรำลึกถึง คีตกวี ลุ่มแม่น้ำโขงฯ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวพิสุทธิ์ 4 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ — ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ VoIP
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ VoIP มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นแบบระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Voice Over IP) เพื่อให้บริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในดังนี้

ขอเชิญรับฟังAUYC ON AIR ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M.๙๘.๕ MHz.
อเชิญรับฟังAUYC ON AIR ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M.๙๘.๕ MHz. สถาบันการศึกษานานาชาติขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษา AUYC (สภาเยาวชนมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน) ได้จัดกิจกรรม AUYC On Air ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M. ๙๘.๕ MHz A.M.๑๓๔๑KHz และระบบออนไลน์ http://radio.prd.go.th/ ubonratchathani/main.php...ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

สสจ.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 ตำแหน่ง รับสมัคร 15 - 22 ต.ค. 58
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 ตำแหน่ง โดยรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้ อ่านต่อได้ที่: http://www.jobthaidd.com/jobs-id29210.html