อัปเดทข่าวสาร

ขอให้ดำเนินการประเมินภาระงานสอน รอบที่2 (1เม.ย.2558- 30 ก.ย.2558)
เรียน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้ดำเนินการประเมินภาระงานสอน รอบที่2 (1เม.ย.2558- 30 ก.ย.2558) และให้นำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ****ในวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.2558 ให้ทุกท่านมาเซนต์รับทราบผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์****

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามแบบฟอร์ที่แนบมานี้ หรือรับแบบฟอร์มได้ที่โต๊ะลงเวลาปฏิบัติงาน และส่งที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-30 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบริหารงานทั่วไป

รวมลิงก์ประกาศผลสอบ "ครูผู้ช่วย" รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2558
รวมลิงก์ การประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สอบครูผู้ช่วยให้แม่คลอดกลางคันที่รพ.ไม่ผิด
"สุเทพ ชิตวงษ์" เผยสรุปภาพรวมสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/58 มั่นใจไร้ทุจริต ชี้เขตพื้นที่จัดสอบต่อที่โรงพยาบาลให้คุณแม่คลอดลูกกลางคัน เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ถือเป็นความผิด

"ดาว์พงษ์"ส่ายหน้าเจอปัญหาสกสค.
"ดาว์พงษ์"ถึงกับส่ายหน้า รับทราบปัญหา สกสค.ตั้งแต่วันแรก ขอยึดกฎหมายจัดการปัญหา ส่วกรณีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลกับครูผู้ช่วยของดูข้อมูลก่อน

มันมากับความเงียบ
มันมากับความเงียบ เลาะเลียบคลองผดุงฯ ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com นับเงื่อนเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.58 มาถึง 13 ต.ค.58 มาถึงวันนี้ 6 เดือนเศษเข้ามาแล้ว ความคืบหน้าในการสอบสวนเอาผิดกลุ่มผู้บริหารในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่สร้างความอื้อฉาวและความเสื่อมถอยศรัทธาต่อวงการศึกษา ยังไม่คืบหน้าอย่างที่คาดหวัง

ศธ.กำลังพิจารณาแนวโน้มกระจายอำนาจเขตพื้นที่การศึกษาลงในแต่ละอำเภอ
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2556 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากร จำนวน 1,890 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล เกี่ยวกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำลังดำเนินการตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจะมีระยะเวลาถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้

ผู้ประกันตน เฮ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
สำนักงานประกันสังคม ( สปส.) ขยายความคุ้มครองกรณีปลูกถ่ายอวัยวะ 5 รายการ เช่น การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 เป็นต้นไป ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายความคุ้มครองการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ประกันตน 5 รายการ ประกอบด้วย 1. การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ 2. การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด 3. การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ 4. การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน 5. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต

กระทรวงศึกษา เร่งสำรวจเงินเดือนครู หักใช้หนี้ มีเหลือกินหรือไม่
นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบให้ไปดูบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูในสังกัด ศธ. ว่ามีการหักเงินเดือนชำระหนี้ในระบบทั้งในส่วนธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รวมถึงอื่น ๆ และมีเงินเดือนเหลือเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่าไหร่ ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการเงินในภาพรวมของข้าราชการครูในสังกัด โดยขอเฉพาะตัวเลขเงินเดือนและการหักเงินเดือนในภาพรวม ไม่ต้องระบุชื่อบุคคลและส่งข้อมูลมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 15 วันเพื่อนำไปประมวลผล

ปรับวิธีการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์
นางจิระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าการปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน 4,000 กว่าโรงทั่วประเทศ ว่า โรงเรียนเอกชนในระบบทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาการศึกษาเอกชนฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ในการใช้เครื่องมือของพว. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียนเอกชนให้มีมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ที่สูงขึ้น มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการทำงาน แก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ