อัปเดทข่าวสาร

ด่วน! การสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ขอความร่วมมือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)และสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อดำเนินการดังนี้

ตีกลับ 11 กลุ่มสาขาชี้ข้อมูล "กำลังคน-ผลิต" ไม่ชัด
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) 33 กลุ่ม ว่าที่ประชุมได้เสนอข้อมูลความต้องการกำลังคนเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานใน 11 กลุ่มสาขา แต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจน เพราะตนต้องการเห็นขีดความสามารถในการผลิตแต่ละสาขาของอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจำนวนความต้องการกำลังคนของภาคเอกชน ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง ขณะเดียวกันตนจะหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงแรงงาน (รง.) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจน ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

ขอให้ดำเนินการประเมินภาระงานสอน รอบที่2 (1เม.ย.2558- 30 ก.ย.2558)
เรียน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้ดำเนินการประเมินภาระงานสอน รอบที่2 (1เม.ย.2558- 30 ก.ย.2558) และให้นำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ****ในวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.2558 ให้ทุกท่านมาเซนต์รับทราบผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์****

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามแบบฟอร์ที่แนบมานี้ หรือรับแบบฟอร์มได้ที่โต๊ะลงเวลาปฏิบัติงาน และส่งที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-30 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบริหารงานทั่วไป

รวมลิงก์ประกาศผลสอบ "ครูผู้ช่วย" รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2558
รวมลิงก์ การประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สอบครูผู้ช่วยให้แม่คลอดกลางคันที่รพ.ไม่ผิด
"สุเทพ ชิตวงษ์" เผยสรุปภาพรวมสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/58 มั่นใจไร้ทุจริต ชี้เขตพื้นที่จัดสอบต่อที่โรงพยาบาลให้คุณแม่คลอดลูกกลางคัน เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ถือเป็นความผิด

"ดาว์พงษ์"ส่ายหน้าเจอปัญหาสกสค.
"ดาว์พงษ์"ถึงกับส่ายหน้า รับทราบปัญหา สกสค.ตั้งแต่วันแรก ขอยึดกฎหมายจัดการปัญหา ส่วกรณีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลกับครูผู้ช่วยของดูข้อมูลก่อน

มันมากับความเงียบ
มันมากับความเงียบ เลาะเลียบคลองผดุงฯ ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com นับเงื่อนเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.58 มาถึง 13 ต.ค.58 มาถึงวันนี้ 6 เดือนเศษเข้ามาแล้ว ความคืบหน้าในการสอบสวนเอาผิดกลุ่มผู้บริหารในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่สร้างความอื้อฉาวและความเสื่อมถอยศรัทธาต่อวงการศึกษา ยังไม่คืบหน้าอย่างที่คาดหวัง

ศธ.กำลังพิจารณาแนวโน้มกระจายอำนาจเขตพื้นที่การศึกษาลงในแต่ละอำเภอ
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2556 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากร จำนวน 1,890 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล เกี่ยวกับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำลังดำเนินการตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจะมีระยะเวลาถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้

ผู้ประกันตน เฮ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
สำนักงานประกันสังคม ( สปส.) ขยายความคุ้มครองกรณีปลูกถ่ายอวัยวะ 5 รายการ เช่น การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 เป็นต้นไป ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายความคุ้มครองการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ประกันตน 5 รายการ ประกอบด้วย 1. การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ 2. การผ่าตัดปลูกถ่ายปอด 3. การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ 4. การผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน 5. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต