อัปเดทข่าวสาร

โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 4 ศาสตราจารย์ใหม่
วันที่ 18 กันยายน 2558 มีการเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับดังกล่าว ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๔ ราย ดังนี้

นักวิชาการเผยงานวิจัย พบครูไทยรู้เรื่องประชาธิปไตยน้อย!
(18 ก.ย.58) ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.เมอเร่ย์ พรินท์ (Prof. Dr.Murray Print) อาจารย์ คณะการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเรื่อง ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิฟรีดิชเอเบิร์ตว่า ครูต้องเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อประชาธิปไตย ไม่ได้สอนแค่ให้ความรู้ แต่เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่เป็นสิทธิมนุษย์ชน

"ดาว์พงษ์" รอดูผลลดเวลาเรียนก่อนปรับหลักสูตร
วันที่ 18 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ ได้เข้าพบตนเพื่อนำเสนอการแก้ไขปัญหาการศึกษาชาติในหลายเรื่อง อาทิ การเรียนการสอนที่มากไป และใช้วิธีท่องจำ สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ ศธ.ทำอยู่พราะต้องการให้เด็กมีเวลาเรียนรู้ ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง ต้องการสอนให้เด็กคิดเป็นจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กยศ.จี้เร่งชำระหนี้ เผยยึดทรัพย์แล้ว786ราย จ่ออีกกว่า4พัน
นที่ 16 กันยายน น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2558 มีผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ รวมประมาณ 750,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้กู้รายใหม่ ประมาณ 200,000 ราย เบื้องต้นจำนวนผู้กู้รายใหม่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกยศ.จำกัดจำนวนผู้กู้ไม่ให้เกิน 200,000 ราย แต่ในส่วนการชำระหนี้นั้น ปีนี้มีผู้ชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 รวม 2.2 ล้านคน เป็นผลมาจากการรณรงค์ชำระหนี้ในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการจ้างบริษัทติดตามหนี้ โดยในปี 2557 ได้เงินคืนมาประมาณ 800 ล้านบาท ปี 2558 ประมาณ 5,000 ล้านบาท หากยังมีผู้ค้างชำระจำนวนมาก และต้องเร่งติดตาม ทางกยศ.พยายามหามาตรการรณรงค์ เพื่อไม่ให้มีผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยล่าสุดมีผู้ถูกฟ้องร้อง และไม่มาชำระคดีตามที่ถูกบังคับคดี จึงถูกยึดทรัพย์ไปแล้ว 786 รายเป็นเงิน 22 ล้านบาท และมีผู้ที่เข้าข่ายจะถูกยึดทรัพย์อีก 4,175 รายรวมเป็นเงิน 109 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นผู้กู้ที่อยู่ในช่วงปีการศึกษา 2547 "อยากเชิญชวนให้ผู้กู้ที่ค้างชำระรีบมาชำระเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง และยึดทรัพย์ ซึ่งในปีนี้กยศ.จะไม่จัดโค