อัปเดทข่าวสาร

โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 4 ศาสตราจารย์ใหม่
วันที่ 18 กันยายน 2558 มีการเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับดังกล่าว ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๔ ราย ดังนี้

นักวิชาการเผยงานวิจัย พบครูไทยรู้เรื่องประชาธิปไตยน้อย!
(18 ก.ย.58) ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.เมอเร่ย์ พรินท์ (Prof. Dr.Murray Print) อาจารย์ คณะการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเรื่อง ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิฟรีดิชเอเบิร์ตว่า ครูต้องเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อประชาธิปไตย ไม่ได้สอนแค่ให้ความรู้ แต่เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่เป็นสิทธิมนุษย์ชน