อัปเดทข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer
ใบตอบรับเข้าร่วม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer
ลงทะเบียนออนไลน์

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems

การวิพากหลักสูตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากหลักสูตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กระชังปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร
อาจารย์ชัดชัย แก้วตา และผู้ช่วยวิจัย นายนาคี ภารเวช ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กระชังปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และเฝ้ารอผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ในโครงการวิจัย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ธเนศ ศรพรหม ได้รับเกียรติเป็นประธานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
อาจารย์ธเนศ ศรพรหม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เป็นประธานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยในการใช้สื่อ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเทอม https://www.facebook.com/groups/128558633866487/permalink/1352215418167463/

ปฐมนิเทศนักศึกษาไหม่ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 รองศาตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาไหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะฯ บุคลากร ทั้งนี้ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ขอยินดีต้อนรับ นักศึกษาไหม่ ครอบครัว CS อย่างเป็นทางการ

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานงานฌาปนกิจศพ ผศ.ปุณณะ ภูละ อดีตอธิการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ด้วย ผศ.ปุณณะ ภูละ อดีตอธิการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ศาลาวัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรถตู้เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยฯ เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและความเก้าหน้าในหน้าที่ต่อไป