อัปเดทข่าวสาร

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 15 พฤษจิกายน 2559 ณ ห้องโถงคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 9-10 พฤษจิการยน 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวรายงานต่อประธานและกล่าวต้อนรับวิทยากร

บัวอุบล ฉบับวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
บัวอุบล ฉบับวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ http://www.ubru.ac.th/boua/boua/59/november%2059.pdf

การประชุมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 613 อาคารย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีน้อมรำลึกในพระมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากรณ์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

เชิญร่วมลงนามถวายอาลัย
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามถวายอาลัย และแจกริบบิ้นไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ รับรอง 1 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร 7 วัน
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจะจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (7 วัน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559, พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559, พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (7 วัน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ พุทธสถาน ลานธรรม ซึ่งจะมีพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา 9 นาที เพื่อถวายสักการะ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2559 และ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และจะทรงกำหนดวันในการพระราชทานในภายหลัง พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เลื่อนกำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ออกไปก่อน หากมีข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-4535-2000 – 29 และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

พิธีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดพิธีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในโอกาสนี้ ได้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธี น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร