อัปเดทข่าวสาร

แนะแนวศึกษาต่อในงาน "เปิดบ้านวิชาการ" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
แนะแนวศึกษาต่อในงาน "เปิดบ้านวิชาการ" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2559
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หลังจากการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งทางคณะฯได้จัดขึ้นทุกปีตามจารีตประเพณี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญให้กับรุ่นพี่ปี 4 ที่กำลังจบออกไปและนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 217 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้รุ่นน้องได้รับฟังและเป็นแนวทางในการเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

การประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทัศการเนื่องในงาน HERF CONGRESS IV
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทัศการเนื่องในงาน HERF CONGRESS IV ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559

นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 กับการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณสโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 กับการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพวเตอร์ ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้และได้มีคณาจารย์ในคณวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก

UBRU Game ประจำปี 2559
กองทัพนักกีฬาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล ร่วมเดินขบวนพาเลช โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โครงการอบรมและบรรยาย SME สำหรับนักศึกษาจบใหม่
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมและบรรยาย ธุรกิจ SME สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก #คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นวิทากรในการบรรยาย รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเป็ดการอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยาการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาสนใจร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก