อัปเดทข่าวสาร

การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการวิสพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ และได้มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรจำนวนหลายท่าน

ภาพบรรยากาศดีๆกับเช้าวันดีๆ ยินดีกับว่าที่บัณฑิตจบใหม่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมถ่ายรูปรับดอกใม้ให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ ทางคณะฯจึงได้จัดทำสถานที่ถ่ายรูปสำหรับบัณทิต ที่ลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

การประชุมเรื่องการศึกษาดูงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการนัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อประชุมเรื่องการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมคัดเลือก นายกสโมสร นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาการคอมพิงเตอร์ ได้จัดการคัดเลือก นายกสโมสร นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 25559 ณ ห้องประชุม 613 โดยผู้ที่ชนะการเลือกตั้งได้แก่ นายวรพล บัวบาล(เติ้ล) ซึ่งได้รับการแต่ตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://www.facebook.com/groups/129690717113938/permalink/941253779290957/

แนะแนวศึกษาต่อในงาน "เปิดบ้านวิชาการ" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
แนะแนวศึกษาต่อในงาน "เปิดบ้านวิชาการ" โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2559
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หลังจากการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งทางคณะฯได้จัดขึ้นทุกปีตามจารีตประเพณี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญให้กับรุ่นพี่ปี 4 ที่กำลังจบออกไปและนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 217 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้รุ่นน้องได้รับฟังและเป็นแนวทางในการเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

การประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทัศการเนื่องในงาน HERF CONGRESS IV
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดนิทัศการเนื่องในงาน HERF CONGRESS IV ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559

นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 กับการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณสโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 กับการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา