อัปเดทข่าวสาร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559
รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กระชังปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร
อาจารย์ชัดชัย แก้วตา และผู้ช่วยวิจัย นายนาคี ภารเวช ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กระชังปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และเฝ้ารอผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ในโครงการวิจัย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์ธเนศ ศรพรหม ได้รับเกียรติเป็นประธานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
อาจารย์ธเนศ ศรพรหม สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เป็นประธานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปี 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยในการใช้สื่อ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเทอม https://www.facebook.com/groups/128558633866487/permalink/1352215418167463/

ปฐมนิเทศนักศึกษาไหม่ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 รองศาตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาไหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ได้มีการแนะนำคณะฯ บุคลากร ทั้งนี้ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ขอยินดีต้อนรับ นักศึกษาไหม่ ครอบครัว CS อย่างเป็นทางการ

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ ได้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและความเก้าหน้าในหน้าที่ต่อไป

โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพบุคลากร
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 ณ ห้องโถงชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ (สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง) ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ (สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องทับทิม 3 ชั้น 5

โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง ICT กับการปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง 30.217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น เพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559