อัปเดทข่าวสาร

ขอเชิญร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๔
ขอเชิญร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙ (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ ๔ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

IEI เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic)
IEI เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic) ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรเตรียมสอบโทอิค (Toeic)จำนวน ๒๐ ชั่วโมง เน้นการฟังและการอ่าน เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ และการทำข้อสอบให้ทันเวลาที่กำหนด ตลอดจนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ๒) เริ่มอบรม วันที่ ๑๙ มี.ค. – ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์) ๓) ค่าธรรมเนียมท่านละ ๒,๙๙๐ บาท (ลด ๑๐%– ๒๐%สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ๔) สมัครได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และFacebook IEI.UBRU

การจองจองโต๊ะงาน‬ ByeNior CS@ubru 2016 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
#‎สามารถจองโต๊ะงาน‬ ByeNior CS@ubru 2016 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 นี้คะ >‪#‎ภายในคอนเซปต์‬ ดินแดน Wonderland โลกแห่งจินตนาการ >‪#‎สถานที่จัดงาน‬ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ทาว์เวอร์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 >‪#‎วันที่จัดงาน‬ 4 มีนาคม 2559 >‪#‎ราคาบัตร‬ 300/คน หรือ 3000/โต๊ะ >‪#‎สามารถจ่ายเงินที่ตัวแทนจำหน่าย‬ ห้องสำนักงาน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 1 *‪#‎หมายเหตุ‬ เงินจองโต๊ะให้รวบรวมจ่ายกันมานะคะเพราะเราขายเป็นเซ็ท หรือ ในกรณีที่คนไม่ครบ ต้องมาแจ้งก่อนเพราะเราจะสรุปให้อีกทีคะ และภายในงานมีการแลกบัตรเช็คชื่อเข้างานและมีการลุ้นรางวัลหางบัตรกรุณารักษาบัตรไว้เป็นอย่างดีด้วยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ นะคะ ปล.การจองบัตรขอชื่อ นามสกุล สาขา ด้วยนะคะ ‪#‎ขอให้ทุกคนรีบๆมาซื้อนะคะเพราะทางเราต้องรีบแจ้งยอดให้ทางโรงแรมคะ‬ หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ ขอบคุณคะ

การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่2/558 นศ.ภาคปกติ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 และ2554) และ กศ.บป. ทุกรุ่น
การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่2/558 นศ.ภาคปกติ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 และ2554) และ กศ.บป. ทุกรุ่น ****สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์จะเปิดให้กรอกผลการเรียนตั้งแต่วันที่นักศึกษาสอบปลายภาค และจะปิดการกรอกข้อมูลและยืนยันในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ****สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ระบบการกรอกผลการเรียนออนไลน์จะเปิดให้กรอกผลการเรียนตั้งแต่วันที่ นักศึกษาสอบปลายภาค และจะปิดการกรอกข้อมูลและยืนยันในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 **รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ **หมู่เรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีดังนี้ 1.วท.บ.55.14 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ.วิลาสินี กากแก้ว 2.วท.บ.55.20 สาขามัลติมีเดียฯ อ.อุดมเดช ทาระหอม 3.วท.บ.55.21 สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ 4.วท.บ.55.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.นันทยุทธ์ ละม้ายจีน 5.วท.บ.55.2(1) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ศิริมา ชมาฤกษ์ 6.วท.บ.55.2(2) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ชัดชัย แก้วตา 7.วท.บ.55.2.(3) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ.ชณิดาภา บุญประสม 8.วท.บ.55.2(4) สาขาวิทยาการคอมพิวเต

ขอเชิญร่วมโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘
นางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และ คลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลฯ ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีครูผู้สอน ๓ คน ครูธุรการ ๑ คน และ มีนักเรียน จำนวน ๓๒ คน เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาใน จ.อุบลราชธานี ให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ – ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมงานถนนเด็กเดิน STOP TEEN MON
ขอเชิญร่วมงานถนนเด็กเดิน “STOP TEEN MON” เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ตอนหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น "STOP TEEN MOM” ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการด้านการละเล่น นิทรรศการด้านการกีฬา นิทรรศการสุขภาพ นิทรรศการด้านศิลปะ และนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

ขอเชิญชวนลงทะเบียน Mac Address สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้อง Login อีกต่อไป
อาจารย์นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบลงทะเบียน Mac Address สำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว อาทิ Notebook, Smart Phone และ Tablet เมื่อนักศึกษาทำการลงทะเบียน Mac Address เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ระบบจะทำการตรวจสอบหมายเลข Mac Address ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันตัวตน และทำการ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประกาศรับสมัครทีมงานวิจัยปีที่ 3
ขอขอบพระคุณกับความเข้มแข็งของทีมงานวิจัยท้องถิ่นปีที่ 2 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ของชุมชนตำบลท่าไห ในวันที่ 30-31 มกราคม 2559 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และประกาศรับสมัครทีมงานวิจัยปีที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญคณาจารย์ร่วมรับฟัง การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ใน "การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟัง การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ใน "การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4" The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี /** โดยคณะเรา + คณะมนุษย์ฯ เป็นเจ้าภาพดูแลการนำเสนอ ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 3 ค่ะ /**ทีมงานรับเสื้อ Herp Congress IV สีชมพู ที่รองวิชาการ เพื่อใส่ในวันงานด้วยค่ะ

แจ้งสถานที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔
แจ้งสถานที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นั้น จึงขอแจ้งสถานที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ ๑. สถานที่จอดรถยนต์ และจักรยานยนต์ สำหรับ คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) และพนักงานราชการ ดังนี้ ๑.๑ สถานที่จอดรถยนต์ จักรยานยนต์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ภายในมหาวิทยาลัย ๑.๒ หมู่บ้านเก้าหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๑.๓ สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ๑.๔ บริเวณสถานที่จอดรถ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเกษตรศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ