อัปเดทข่าวสาร

ปรับวันพิธีทำบุญกฐิน ประจำปี ๒๕๕๘
ปรับวันพิธีทำบุญกฐิน ประจำปี ๒๕๕๘ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานกฐินสมทบทุนสร้างพระธาตุพุทธชยันตีศรีมหาโพธิโยบล ณ วัดหนองหว้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีเจ้าภาพร่วมจากหลายส่วน ในโอกาสนี้ได้ปรับเปลี่ยนวันจัดงานเพื่อความสอดคล้องพร้อมเพรียง เป็นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีพิธีสมโภชกฐิน วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพิธีทอดถวายกฐิน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดหนองหว้า ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตกุศลร่วมพิธีทำบุญกฐิน และสามารถร่วมทำบุญได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๓๔, ๑๑๒๒ และ ๒๐๙๔ หรือ ผ่านทางบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๔๔๑-๑-๒๙๖๖๙-๕” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง
เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าคำผง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ หรือเจ้าคำผง และงานวันรำลึกแห่ง ความดี ชาวอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดหลวง และบริเวณทุ่งศรีเมือง ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อหารือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสักการบูชาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง ขบวนแห่สดุดี พิธีวางขันหมากเบ็ง การแสดงรำประวัติศาสตร์เมืองอุบลฯ การแสดงนิทรรศการ และการเสวนาอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ นอกจากนี้ในงานวันรำลึกแห่งความดี จะมีการจัดขบวนแห่ การขับร้องเพลงประสานเสียง พิธีวางพวงมาลา และการประกวดนิทรรศการ “ความดีที่ประทับใจ” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ณ อนุสาวรีย์แห่งควา

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัครบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาแขมร์ และภาษาลาว รายละเอียดดังนี้