อัปเดทข่าวสาร

ขอเชิญชมภาพยนต์เพื่อรำลึกถึง คีตกวี ลุ่มแม่น้ำโขงฯ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
ขอเชิญชมภาพยนต์เพื่อรำลึกถึง คีตกวี ลุ่มแม่น้ำโขงฯ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวพิสุทธิ์ 4 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ — ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ VoIP
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ VoIP มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นแบบระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Voice Over IP) เพื่อให้บริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในดังนี้

ขอเชิญรับฟังAUYC ON AIR ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M.๙๘.๕ MHz.
อเชิญรับฟังAUYC ON AIR ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M.๙๘.๕ MHz. สถาบันการศึกษานานาชาติขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษา AUYC (สภาเยาวชนมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน) ได้จัดกิจกรรม AUYC On Air ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F.M. ๙๘.๕ MHz A.M.๑๓๔๑KHz และระบบออนไลน์ http://radio.prd.go.th/ ubonratchathani/main.php...ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดกิจกรรมพิเศษแสดงดนตรี ทุกๆวันพุธ ของอาทิตย์ ตลอดทั้งเดือน
ประชาสัมพันธ์ครับ ชุมนุมดนตรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการจัดกิจกรรมพิเศษแสดงดนตรี ทุกๆวันพุธ ของอาทิตย์ ตลอดทั้งเดือน นักศึกษาและอาจารย์ท่านใดสนใจชมการแสดง สามรถชมการแสดงได้ ณ ลานกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เชิญร่วมให้กำลังใจกันได้นะครับ /Admin VIT www.facebook.com/kaakalaoband

ขอให้ดำเนินการประเมินภาระงานสอน รอบที่2 (1เม.ย.2558- 30 ก.ย.2558)
เรียน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้ดำเนินการประเมินภาระงานสอน รอบที่2 (1เม.ย.2558- 30 ก.ย.2558) และให้นำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ****ในวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.2558 ให้ทุกท่านมาเซนต์รับทราบผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์****

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามแบบฟอร์ที่แนบมานี้ หรือรับแบบฟอร์มได้ที่โต๊ะลงเวลาปฏิบัติงาน และส่งที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-30 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบริหารงานทั่วไป

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.2558- 30 ก.ย.2558)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.2558- 30 ก.ย.2558) ขอให้บุคลากรดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้แบบประเมินตามขั้นตอนที่กำหนด ตามแบบฟอร์ม http://pws.ubru.ac.th เสร็จแล้วให้หัวหน้าจัดส่งแบบสรุปประเมินการปฏิบัติงานภายในวันที่ 20 ต.ค.2558

คุณเกียรติรัตน์ จาก สวทช. ฝากประชาสัมพันธ์โครงการ ACTIVE CITIZEN : GEEK SO GOOD
คุณเกียรติรัตน์ จาก สวทช. ฝากประชาสัมพันธ์โครงการ ACTIVE CITIZEN : GEEK SO GOOD พัฒนาไอเดีย...สู่นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปี 3-4 โดยมีทุนให้ 400,000 บาท รายละเอียดโครงการ http://www.swpark.or.th/geeksogood/ โดยวันที่ 30 ตุลาคม 58 ในช่วงบ่ายคุณเกียรติรัตน์ จะขอพบนักศึกษา ปี3-4 เพื่อให้ไอเดียในการสร้างนวัตกรรม จึงฝากอาจารย์แจ้งข่าวไปยังนักศึกษาครับ

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.2558 ที่ asm.ubru.ac.th