อัปเดทข่าวสาร

ขอเชิญร่วมเวทีรับฟัง การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญร่วมเวทีรับฟัง การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 25559

10 ก.ค. 59 สอบภาค ก. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.55 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี ประกอบด้วย 6 สนามสอบ ได้แก่

แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดดังแนบ

นศ.มัลติมีเดียฯ ได้รับคัดเลือกร่วมผลิตภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน
นศ.มัลติมีเดียฯ ได้รับคัดเลือกร่วมผลิตภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน

นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน จากวช. เข้าร่วมประกวดการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน จากวช. เข้าร่วมประกวดการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2559 จากการรับสมัครวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 และสอบคัดเลือกวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
**ให้มารายงานตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-15.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่
- ผู้ที่ไม่เคยรายงานตัว อ่านคำแนะนำคลิก
- ผู้ที่เคยรายงานตัวแล้ว ให้นำ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารายงานตัวมายื่นยืนยันการรายงานตัว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รอบเพิ่มเติม วันที่ 12 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รอบเพิ่มเติม วันที่ 12 มิถุนายน 2559
คลิกดูรายชื่อ

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบ ๑๒ ทีม ในโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาผลงานประดิษฐ์คิดค้นส่งเข้าประกวด ในโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี ๒๕๕๙ นำโดยอาจารย์พงศ์เลิศ สังกะเพศ (ที่ปรึกษาโครงการ) และนักศึกษา นายนาคี ภาระเวช ,นายเอกพจน์ ทองลอง และนายวิทวัส บุญญา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันใน ๑๒ ทีม และรับการสนับสนุนทุนฯ ทีมละ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเข้าร่วมประกวดและทดสอบ ชิงเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย แนวโน้มเทคโนโลยีกับการศึกษาในอานคต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมฟังการบรรยาย แนวโน้มเทคโนโลยีกับการศึกษาในอานคต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-12.00 น โดยประธานกรรมการบริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์จำกัด ผู้นำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ผลประกอบการมากที่สุดในประเทศไทย เป็นวิทยากร