อัปเดทข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจรชั่วคราว วันพุธที่ 16 มี.ค.59 ช่วงเวลา 13.00 น.
ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางเสด็จ วันพุธที่ 16 มี.ค.59 ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีขบวนรถผู้ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไป จ.ศรีสะเกษ เส้นทางที่ใช้ ถนนอุปลีสาน บน.21 ถึง แยกชลประทาน7 เลี้ยวขวา – วงเวียนหอนาฬิกา เลี้ยวซ้าย - แยกดงอู่ผึ้ง เลี้ยวซ้าย – ถนนเลี่ยงเมือง ไป จ.ศรีสะเกษ เพื่อทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทาง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ขอเชิญร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ พระครูสุภกิจมงคล
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายปริญญากิตติศักดิ์ แด่ พระครูสุภกิจมงคล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และใคร่ขอความกรุณราส่งแบบตอบรับไปร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้ ไปที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับผู้ไปร่วมพิธีฯ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพบัญฑิต เนื่องในวันที่ 7 มีนาคม 2559
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพบัญฑิต เนื่องในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ขนาดใหญ่ ขนาด 403.5 MB 33 ภาพ ภาพไม่ติดเครดิตนะครับ นำไปใช้ได้เลย
ดาวน์โหลดที่นี่

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV
อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับมอบรางวัลอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ HERP CONGRESS IV คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้อันดับ 1 โดยมีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้อันดับ 2 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้อันดับ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา จึงขอมอบรางวัลนี้ให้กับความสามัคคีของคณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF” บรรยายโดย: รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 8-9 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. (วันที่ 9 มีค อบรมครึ่งวันค่ะ) ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบนำเสนอผลงาน (รอบที่ 2)
นักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบนำเสนอผลงาน (รอบที่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้ ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, TabletและSmart Phoneมีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญ สามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo คลิกเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ที่ URL: journals.cambridge.org