อัปเดทข่าวสาร

โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 4 ศาสตราจารย์ใหม่
วันที่ 18 กันยายน 2558 มีการเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับดังกล่าว ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๔ ราย ดังนี้

นักวิชาการเผยงานวิจัย พบครูไทยรู้เรื่องประชาธิปไตยน้อย!
(18 ก.ย.58) ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.เมอเร่ย์ พรินท์ (Prof. Dr.Murray Print) อาจารย์ คณะการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเรื่อง ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิฟรีดิชเอเบิร์ตว่า ครูต้องเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อประชาธิปไตย ไม่ได้สอนแค่ให้ความรู้ แต่เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง แต่เป็นสิทธิมนุษย์ชน

"ดาว์พงษ์" รอดูผลลดเวลาเรียนก่อนปรับหลักสูตร
วันที่ 18 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ ได้เข้าพบตนเพื่อนำเสนอการแก้ไขปัญหาการศึกษาชาติในหลายเรื่อง อาทิ การเรียนการสอนที่มากไป และใช้วิธีท่องจำ สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ ศธ.ทำอยู่พราะต้องการให้เด็กมีเวลาเรียนรู้ ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง ต้องการสอนให้เด็กคิดเป็นจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558