ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามถวายอาลัย และแจกริบบิ้นไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ รับรอง 1 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

19 ตุลาคม 2559 09:36:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ 420 ลำพูล พุทธาสมศรี |