คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกทั่วไป วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560


13 มกราคม 2560 10:01:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ 613 ลำพูล พุทธาสมศรี |