วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวโน้มงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(Resilience for Information Systems) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง พูดคุยและแลกเปลี่ยน โดยได้รับเกียรติ Univ.-Prof. Dipl.-Ing DDr Gerald Quirchmayr ศาสตราจารย์จาก มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เป็นวิทยาการในครั้งนี้

12 กรกฎาคม 2560 15:52:50 ข่าวกิจกรรม 265 ลำพูล พุทธาสมศรี |