อาจารย์พงเลิศ สังกะเพส อาจารย์ชัดชัยแก้วตา และนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองทัพบก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดชลบุรี

12 สิงหาคม 2560 12:49:08 ข่าวกิจกรรม 289 ลำพูล พุทธาสมศรี |