วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 217 รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ คณบดีคณะวิทยาคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูล ในการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับโรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเพิ่มเติม

doc1505363848.jpg

14 กันยายน 2560 11:35:14 ข่าวกิจกรรม 127 อติกานต์ กองสำลี |