วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดเปลี่ยน Transformative Thinking เพื่อพัฒนาคณาจารเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บวร ปภัทราทร ที่ปรึกษาอาวุโสคณบดีด้านวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

09 พฤษภาคม 2561 15:49:00 ข่าวกิจกรรม 328 ลำพูล พุทธาสมศรี |