วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

28 มิถุนายน 2561 14:03:42 ข่าวกิจกรรม 243 ลำพูล พุทธาสมศรี |