วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

03 กรกฎาคม 2561 15:50:34 ข่าวกิจกรรม 445 ลำพูล พุทธาสมศรี |