วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 613 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณาจารย์และบุคกรคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในฐานะกรรมการ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน eSport ROV UBRUxTrue ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ทางคณะจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจจะลงแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://www.facebook.com/eSportUBRU/

07 สิงหาคม 2561 09:31:49 ข่าวกิจกรรม 258 ลำพูล พุทธาสมศรี |