เลื่อนการแข่งขันเป็นวันที่ 28 มกราคม 2562 ครับ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ขอเชิญเข้ากลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยสอบถามได้ครับ https://line.me/R/ti/g/BKoEJbrQV7

เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร นอกจากนี้
นักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระบบ TCAS รอบ portfolio”
นักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หากมาเรียนที่คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะรับทุนการศึกษาปีละ 10,000 บาท (ระยะเวลา 4ปี)”
การรับสมัคร ดาวน์โหลดในรับสมัคร แล้วส่งมาที่อีเมล์ charnsak.s@ubru.ac.th ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562
กำหนดการแข่งขัน วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
09.00 – 12.00 น . ดำเนินการแข่งขันแยกตามแต่ละรายการ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.30 น. ดำเนินการแข่งขันแยกตามแต่ละรายการ และประกาศผลการแข่งขัน
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามรายละเอียดได้ที่จุดลงทะเบียน

เอกสารเพิ่มเติม

- ใบสมัครการแข่งขัน
1. กติกา เกณฑ์ การแข่งขันโปรแกรมสำนักงาน MS Office2016
2. กติกา เกณฑ์ การแข่งขัน Motion Infographic
3. กติกา เกณฑ์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
4. กติกา เกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์
5.กติกา เกณฑ์ การแข่งขันการสร้าง Webpage
QR Code กลุ่มไลน์
หนังสือราชการ


06 พฤศจิกายน 2561 17:08:18 ข่าวเด่น 2,823 ลำพูล พุทธาสมศรี |