สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

มกราคม
21,913
กุมภาพันธ์
121,091
มีนาคม
184,648
เมษายน
75,096
พฤษภาคม
85,468
มิถุนายน
54,409
กรกฎาคม
62,813
สิงหาคม
58,202
กันยายน
32,438
ตุลาคม
44,683
พฤศจิกายน
51,576
ธันวาคม
39,410