แผนที่และที่ตั้ง

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 42) ถนนแจ้งสนิท ซอยแจ้งสนิท 11(ซอยกรมสรรพากร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000