อัปเดทข่าวสาร

พิธีเปิดโครงการ ราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ให้เกีรยติเป็นประธานในการเปิดโครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้ารวมกิจกรรมการแข่งขันและกิจกรรมอบรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในโครงการฯ ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู นักเรียนและนักศึกษา ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธิเปิดโครงการการในครั้งนี้ โครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยการคอมพิวเตอร์ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จึงของเรียนเชิญทุกๆ ท่านเข้าร่วมชม ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปต่อยอดในเวทีที่ใหญ่ขึ้นสืบไป

อุบลฯ ยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ---------------------------------------------------------- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้ากน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแถลงข่าว ยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สู่ปี 2565 ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี ร่วมกันแถลงข่าว “การยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สู่ปี 2565” ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : สวท.อุบลราชธานี

โครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University คณะวิทยาศาสตร์
วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ------------------------------- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้ากน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมและร่วมพิธีเปิดโครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University ซึ่งได้จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในงานได้มีการแสดงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน นวัตกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมาก โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ------------------------------- ทั้งนี้ทางคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cs.ubru.ac.th/mice_university

การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการ ราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University
วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ------------------------------- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการ ราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University ซึ่งได้ติดตามจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน **ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชมงาน และสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ สามารถสมัครได้ที่ https://cs.ubru.ac.th/mice_university

การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 7/2564
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ------------------------------- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2564 เพื่อวางแผนแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานราชภัฏ’อุบล ก้าวไกล สู่ MICE University ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564

การประชุมคณะาจารย์ ครั้งที่ 6/2564
วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรม ภายในงานราชภัฏ’อุบล ก้าวไกล สู่ MICE University

การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 5/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้แสดงความชื่นชมยินดี กับ นางสาวพรพิมล พันธ์เดช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ หลังจากนั้นที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดสอบปลายภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และหารือแนวทางการจัดงาน ราชภัฏ’อุบล ก้าวไกล สู่ MICE University ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงขายสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงขายสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์“ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการค้าขายที่ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ทำให้การค้าขาย ไม่จำกัดสถานที่ ณ ศาลากลางบ้านนาเลิน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวศกุลตลา สิทธิกาล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับทุนการศึกษา OR ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี
#ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 กันยายน 2564 นำโดย อาจารย์ณวรา จันทร์ศิริ ได้นำ นางสาวศกุลตลา สิทธิกาล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับทุนการศึกษา "OR" ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี ณ คลังน้ำมันอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม UBRU COMPUTER SCIENCE TOURNAMENT
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ณ อาคาร 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ------------------------------------------ ได้มอบเงินรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน กิจกรรม UBRU COMPUTER SCIENCE TOURNAMENT ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,500 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 500 บาท รับมอบโดย อาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้า